Sök

132 träffar på bygglov
 • Ansök om bygglov och andra byggärenden

  Rekommenderad sökträff
 • Behöver du bygglov? - ABC

  ... Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du ...

 • Bygglov

  ... Ska du bygga eller förändra ditt hus, men vet inte hur det fungerar eller hur du ska gå tillväga? Har din granne byggt något olovligt eller vill du överklaga ett beslut? Här hittar du information om bygglov, bygglovprocessen, olovligt byggande och om hur du överklagar ett beslut. När behövs bygglov? ...

 • Bygglov i koloniområden

  ... Vill du bygga nytt, bygga till eller förändra din byggnad på din kolonilott? Här hittar du de odlings- och koloniområden som finns i Göteborg. Information och regler Detta gör stadsbyggnadskontoret Hör med markägaren, det vill säga fastighetskontoret. Markägaren har alltid sista ordet, vilket innebä ...

 • När behövs bygglov?

  ... Ibland behövs bygglov, ibland inte. Vad gäller egentligen för plank? Hur ser reglerna ut för Attefallshus? Läs mer om när du behöver bygglov. Behöver du bygglov? - ABC Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs ...

 • Att överklaga bygglov

  ... Du kan överklaga om du anser att det fattade beslutet är felaktigt. Beslut kungörs, informeras och delges Ett beslut om lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och kända sakägare (berörda personer) informeras om detta av stadsbyggnadskontoret. Beslutet kan överklagas i fyra veckor efter publicerin ...

 • Tidsbegränsat bygglov

  ... Du kan ansöka om ett tidsbegränsat bygglov om tänkt förslag inte stämmer med planbestämmelserna, och om det handlar om en tillfällig åtgärd som har provisorisk karaktär. Vad är ett tidsbegränsat lov? Ett tidsbegränsat lov kan sökas om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges på grund av ...

 • Altan, staket, plank och friggebod

  ... inte behöver bygglov. Altan som kräver bygglov Om din altan inte uppfyller kraven för att vara bygglovsfri behöver du söka bygglov. Mer om vad du behöver tänka på inför din ansökan om bygglov för altan hittar du på sidan checklistor och exempelritningar - det här behöver du i din ansökan Du behöver ...

 • Attefallsregler

  ... som om du sökt bygglov för att ändra ett enbostadshus till ett tvåbostadshus. Om du vill ändra fasaden, till exempel sätta in nya fönster, för att få dagsljus till den nya bostaden, krävs det bygglov för den ändringen. Du får i så fall lämna en separat ansökan om bygglov för fasadändring. Bygglov kr ...

 • Skyltning - Företagare

  ... inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området där kommunen i detaljplan inom områden med värdefull miljö kan utöka lovplikten. Fasadändring Du behöver bygglov för att få sätta upp markiser, jalusier och budskap med text på byggnaden. Bygglovet gäller skyltanordningen ...