Sök

137 träffar på bygglov
 • Ansök om bygglov och andra byggärenden - Göteborgs Stad

  ... Ansök om bygglov och andra byggärenden Teckenspråksfilm(er) på denna sida Aktiv video Information om när du behöver bygglov och hur du ansöker. Du kan välja att ansöka digitalt eller via pappersblanke ...
 • Tidsbegränsat bygglov - Göteborgs Stad

  ... Tidsbegränsat bygglov Du kan ansöka om ett tidsbegränsat bygglov om tänkt förslag inte stämmer med planbestämmelserna, och om det handlar om en tillfällig åtgärd som har provisorisk karaktär. Vad är e ...
 • Behöver du bygglov? - ABC - Göteborgs Stad

  ... Behöver du bygglov? - ABC Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, sky ...
 • Att överklaga bygglov - Göteborgs Stad

  ... Att överklaga bygglov Du kan överklaga om du anser att det fattade beslutet är felaktigt. Beslut kungörs, informeras och delges Ett beslut om lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och kända sakäga ...
 • Ansök om bygglov för uteservering - Företagare - Göteborgs Stad

  ... Ansök om bygglov för uteservering Du behöver bygglov om du helt eller delvis ska bygga in din uteservering, den kallas då istället sommarveranda. Du söker bygglov på stadsbyggnadskontoret. Tänk på att ...
 • Bygglov - Göteborgs Stad

  ... Bygglov Ska du bygga eller förändra ditt hus, men vet inte hur det fungerar eller hur du ska gå tillväga? Har din granne byggt något olovligt eller vill du överklaga ett beslut? Här hittar du informat ...
 • När behövs bygglov? - Göteborgs Stad

  ... När behövs bygglov? Ibland behövs bygglov, ibland inte. Vad gäller egentligen för plank? Hur ser reglerna ut för Attefallshus? Läs mer om när du behöver bygglov. Du behöver söka bygglov när du ska byg ...
 • Bygglov i koloniområden - Göteborgs Stad

  ... Bygglov i koloniområden Vill du bygga nytt, bygga till eller förändra din byggnad på din kolonilott? Här hittar du de odlings- och koloniområden som finns i Göteborg. Information och regler Detta gör ...
 • Ny lag ska ge kortare handläggningstider för bygglov - Göteborgs Stad

  ... Ny lag ska ge kortare handläggningstider för bygglov Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen vilket innebär ett ökat krav på att kommuner ska fatta beslut inom de maximala handläggningstiderna ...
 • Altan, staket, plank och friggebod - Göteborgs Stad

  ... erade altan behöver bygglov eller inte. Utan bygglov kan du uppföra en låg altan, där altangolvet inte någonstans ligger högre än 0,6 meter ovanför marken. En högre altan påverkar utseendet på huset o ...