Sök

61 träffar på ansök om bygglov
 • Ansök om bygglov och andra byggärenden

  ... Teckenspråksfilm på denna sida Aktiv video Information om när du behöver bygglov och hur du ansöker. Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked. Du kan välja att ansöka digitalt eller med pappersbl ...

 • Ansök om subvention till trygghetsboende - Företagare

  ... uppfylls. Bygglov Bygglov och andra tillstånd söker du i vanlig ordning. Uppge att projektet innehåller trygghetsbostäder i samband med att du ansöker om bygglov. Ansök om bygglov Så här gör du Skicka in ansökan till fastighetskontoret, som sedan samråder med aktuell stadsdelsförvaltning. Fastighets ...

 • Ansök om lantmäteriförrättning

  ... (t.ex. köpeavtal), bygglov/förhandsbesked, överenskommelser/avtal, behörighetshandlingar, strandskyddsdispenser eller förvärvstillstånd. Handlingar kan laddas upp i formaten JPG, GIF, PNG och PDF Ansök om lantmäteriförrättning när du ska: Ändra eller dela en fastighet Nybilda en fastighet Föra över ...

 • Så här ansöker du om VA-anslutning

  ... du veta innan du ansöker om anslutning till VA-nätet Du måste anmäla ditt VA-arbete Ska du installera vatten och avlopp eller om du tänker flytta VA-ledningar på din tomtmark är det ett anmälningspliktigt arbete . Det betyder att du måste anmäla det till stadsbyggnadskontoret. Anmälningspliktiga arb ...

 • Ansök om fristående sakkunnig

  ... (HMK). Så ansöker du om fristående sakkunnig Den du anlitar ska skicka sin ansökan om fristående sakkunnig till stadsbyggnadskontoret. Ansökan ska skickas senast i samband med tekniskt samråd. Utifrån ansökan avgör vi om personen som söker uppfyller kraven. Arbetet får inte påbörjas innan den fristå ...

 • Bygglov

  ... Tidsbegränsat bygglov Du kan ansöka om ett tidsbegränsat bygglov om tänkt förslag inte stämmer med planbestämmelserna, och om det handlar om en tillfällig åtgärd som har provisorisk karaktär. Att överklaga bygglov Du kan överklaga om du anser att det fattade beslutet är felaktigt. Ansök om bygglov o ...

 • Bygglov i koloniområden

  ... Information om bygglov i koloniområden Ansök om bygglov Läs igenom informationen under Ansök om bygglov Hör med din lokala förening vad som gäller för byggande i ditt koloniområde. Observera att även om din förening ger sitt godkännande, behöver det inte betyda att du kommer att få bygga. Kontakta s ...

 • Tidsbegränsat bygglov

  ... Du kan ansöka om ett tidsbegränsat bygglov om tänkt förslag inte stämmer med planbestämmelserna, och om det handlar om en tillfällig åtgärd som har provisorisk karaktär. Vad är ett tidsbegränsat lov? Ett tidsbegränsat lov kan sökas om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges på grund av ...

 • Behöver du bygglov? - ABC

  ... inte bygglov, men andra tillstånd. Regler för installation av värmepump . Braskamin (eldstad, kakelugn eller öppen spis) kräver inte alltid bygglov men du behöver anmäla arbetet till stadsbyggnadskontoret. Läs mer om vad som gäller för braskamin och eldstad Checklista och exempelritning för braskami ...

 • Checklistor och exempelritningar - det här behöver du i din ansökan

  ... beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan. Har du frågor? Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan. Uteservering Checklista uteservering Handlingar som du behöver skicka in när du söker bygglov för uteservering Ansökan Du kan välja ...