Sök

1729 träffar på ansök om bygglov
 • Ansök om bygglov och andra byggärenden

  ... Teckenspråksfilm på denna sida Aktiv video Information om när du behöver bygglov och hur du ansöker. Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked. Du kan välja att ansöka digitalt eller med pappersbl ...

 • Ansök om subvention till trygghetsboende - Företagare

  ... Ett engångsbelopp om 6562 kronor per bostad för material- och monteringskostnader för tillgängligshöjande åtgärder i lägenheterna. Nivån på bidraget justeras därefter årligen med konsumentprisindex. Avsikten är att bidrag utgår så länge villkoren uppfylls. Bygglov Bygglov och andra tillstånd söker d ...

 • Ansök om fristående sakkunnig

  ... (HMK). Så ansöker du om fristående sakkunnig Den du anlitar ska skicka sin ansökan om fristående sakkunnig till stadsbyggnadskontoret. Ansökan ska skickas senast i samband med tekniskt samråd. Utifrån ansökan avgör vi om personen som söker uppfyller kraven. Arbetet får inte påbörjas innan den fristå ...

 • Ansök om lantmäteriförrättning

  ... (t.ex. köpeavtal), bygglov/förhandsbesked, överenskommelser/avtal, behörighetshandlingar, strandskyddsdispenser eller förvärvstillstånd. Handlingar kan laddas upp i formaten JPG, GIF, PNG och PDF Ansök om lantmäteriförrättning när du ska: Ändra eller dela en fastighet Nybilda en fastighet Föra över ...

 • Nu kan du ansöka om evenemang på beachplaner och bollplaner under 2023

  ... Publicerad 10 november 2022 Nu är ansökningsperioden för att ansöka om evenemang på stadens beach- och bollplaner under 2023 igång. Sista dag att ansöka är 4 december. Ett evenemang kan till exempel vara en cup/turnering, fotbollsskola eller föreningsdag. Om du representerar en fotbollsförening och ...

 • Ansök om trygghetstelefon

  ... Du kan ansöka om trygghetstelefon även om du inte får någon annan hjälp i hemmet. Anhöriga och närstående kan hjälpa dig med ansökan och i kontakt med biståndshandläggaren, men de kan inte ansöka åt dig. För att kunna installera en trygghetstelefon behöver du ha extranycklar att lämna ifrån dig. Hur ...

 • Ansök om förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

  ... Här kan civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet söka förenings- och organisationsstöd. Föreningar och organisationer kan ansöka om följande bidrag Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag är ett ekonomiskt stöd till organisationernas grundläggande verksamhet. Bidraget ska ges med hänsy ...

 • Ansök om skylt för vägvisning - Företagare

  ... Om du vill sätta upp en skylt för vägvisning till ditt företag eller anläggning måste du först få ett tillstånd från trafikkontoret. Vägvisning ska hjälpa trafikanter att hitta rätt. Skyltarna är ett komplement till kartor och annat informationsmaterial. För att kunna sätta upp en vägskylt måste du ...

 • Ansök om dödsboanmälan

  ... mera. Uppgifter om tillgångar utomlands. Ansök om dödsboanmälan Du kan välja att ansöka antingen direkt på webben genom att fylla i formuläret, eller skriva ut och fylla i en blankett. Ansök direkt på webben Du som fyller i ansökan ska skriva under med e-legitimation. När du bifogar dokument så ska ...

 • Ansök om att resa med ledsagare

  ... inget du behöver ansöka om ledsagare för. Om du behöver hjälp före och efter resan, har du möjlighet att ta med dig en medresenär mot en avgift. Detta behöver du inte heller ansöka om ledsagare för. Så här gör du Ansök genom att fylla i blanketten: Ansökan om ledsagare Skriv ut, skriv under och skic ...