Nattligt spårarbete på Södra Vägen, 8 – 12 november

Publicerad 28 oktober 2021

Arbete måste utföras på Södra Vägen innan Chalmerstunneln för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbete kommer att utföras både dag- och nattetid mellan den 8 – 12 november.

Arbetet kan vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Spårvagnstrafiken kommer inte att påverkas.                                                        

Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se