Grundskolornas ekonomi i ny skolorganisation från och med hösten 2021

Publicerad 10 februari 2021

Den första juli bildas en ny organisation för Göteborgs kommunala grundskolor. Därför har politikerna i grundskolenämnden bestämt att de ekonomiska underskotten och överskotten i skolorna slås ihop i de nya så kallade skolområdena.

Skolområden med ekonomiska underskott vid årsskiftet 2020/2021 blir av med sina underskott. De skolområden som har överskott får däremot behålla dem.

— Att vi kan göra det här beror på det arbete med skolornas ekonomi, som rektorerna har gjort under 2020. Beslutet att ta bort skolornas ekonomiska underskott gör att vi  kan lägga ännu mer fokus på elevernas lärande, när vi går in i den nya skolorganisationen, säger Ulrica Johansson, ekonomichef.

Det här är ett skolområde

I den nya organisationen blir stadens skolenheter större och färre. Vi slår samman skolenheter på samma adress till en skolenhet. Alla skolenheter ingår i så kallade skolområden. Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning.

Mer information

Här kan du läsa mer om beslutet.

Här kan du läsa mer om den nya organisationen för skolorna.