Arbetar du med vinterväghållningen i Göteborgs Stad?

Publicerad 6 oktober 2021

För att få bättre kvalitetsuppföljning inom vinterväghållningen pågår ett pilotprojekt där Trafikkontoret bland annat testar uppföljning av vinterväghållningsfordonen via ett GPS-uppföljningssystem. Trafikkontoret har inte tidigare använt sig av några digitala system inom vinterväghållningsarbetet men ser nu ett behov av detta för förbättrad kvalitetsuppföljning.

Uppgifterna som samlas in är positioneringsdata i kombination med namn på anställd och fordon som en viss anställd kör. Läs mer om vilka uppgifter som samlas in och hur dina personuppgifter behandlas i detta dokument.

Genom GPS-uppföljning får trafikkontoret bättre kontroll på vart fordonen befinner sig, vilken tid och på vilken plats. För Göteborgarna innebär detta möjlighet till en snabbare och bättre återkoppling för frågor rörande vinterväghållningen.

Projektet pågår Vintersäsongen 2020/2021 och 2021/2022.