Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 1 april 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att det finns en allmän smittspridning i samhället. Göteborgs Stad följer noggrant händelseutvecklingen. På krisinformation.se kan du hålla dig uppdaterad på läget. Tvätta händerna ofta och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Frågor och svar om covid-19 till dig som får hemtjänst

Publicerad 20 mars 2020

Personal inom hemtjänsten är van att arbeta med infektioner och smittor. Du som får hemtjänst ska få vård och omsorg även om vissa saker förändras under en period. Vid hög sjukfrånvaro bland personalen kan hemtjänsten behöva prioritera de allra viktigaste insatserna. Du som får hemtjänst ska vara trygg med att ingen personal inom hemtjänsten jobbar när den är sjuk.

Hemtjänsten följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och riktlinjer. Hemtjänsten följer också de grundläggande hygienrutiner som finns för att hindra smittspridning. Personalen vet vad som ska göras om vi misstänker att någon är smittad.

Om många medarbetare inom hemtjänsten blir sjuka samtidigt så kommer hemtjänsten att utföra de viktigaste insatserna så som mat, mediciner och grundläggande hygien.

Frågor och svar om covid-19

Hur arbetar hemtjänsten för att hindra smittspridning?

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta och infektioner då de dagligen möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare.

Vad ska jag som har hemtjänst tänka på för att minska smittspridning?

De mest effektiva sätten att skydda sig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.

  • Hosta och nysa i armvecket.

  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

  • Undvik kontakt med sjuka människor.

Jag har hemtjänst - vad ska jag göra om jag blir sjuk?

Om du känner dig sjuk bör du i första hand stanna inne tills du varit symtomfri i två dagar. Covid-19 har symptom som: hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. Meddela hemtjänsten att du är sjuk så hittar vi tillsammans en lösning så att du får den hjälp du behöver. Får du insatser från hemsjukvården så kontaktar hemtjänstpersonalen ansvarig sjuksköterska.

Behöver du få sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Vid svåra symtom ring 112.

Tänk också på att följa de vanliga hygienråden som att tvätta händerna noga och nysa i armvecket.

Hur gör ni om en person som har hemtjänst skulle bli smittad av covid-19?

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har exempelvis mycket god handhygien och vi använder skyddsutrustning.

Hur vet jag att personalen som arbetar i hemtjänsten inte är sjuk?

Personal med förkylningssymptom ska stanna hemma tills de varit symptomfria i två dagar. Om någon ur personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den avsluta arbetspasset direkt och gå hem.

Vad händer om många ur hemtjänstpersonalen blir sjuka?

Då kommer hemtjänsten att prioritera de allra viktigaste uppgifterna under en period. De viktigaste uppgifterna är mat, mediciner och personlig hygien.

Kan jag tacka nej till ett besök från hemtjänsten om jag är orolig för smitta?

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

Hur får hemtjänsttagaren kontakt med hemtjänsten?

Den som har hemtjänst har fått ett kontaktnummer till hemtjänsten. De som inte har hemtjänst, men har behov av det, kan kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter 031-365 00 00.

Hur informerar Göteborgs Stad hemtjänsttagare om covid-19?

Alla hemtjänsttagare ska få ett informationsblad om vad som är viktigt att veta. Det finns också information på stadens webbsida goteborg.se. Det går även att ringa Göteborgs Stads kontaktcenter 031-365 00 00 eller direkt till hemtjänsten.

Hur får jag som hemtjänsttagare veta vilket stöd jag får framöver?

Om vi får många medarbetare som är sjuka så behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna; mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

Får jag som har hemtjänst tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle?

Individuella bedömningar görs, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle. Du betalar bara för den tid som hemtjänsten varit hos dig, och inte för ett inställt besök.

Har ni skyddsutrustning så det räcker?

Göteborgs Stad samarbetar kring skyddsutrustning så den kan användas där den behövs.

Vad ska jag som anhörig tänka på för att minska smittspridning?

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför ska du som anhörig inte besöka din närstående om du har symptom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sociala kontakter så långt det går. Om du ändå behöver besöka din anhörig - kom ihåg att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före och efter varje besök.

Min anhörig får inte gå ut och handla – kan hemtjänsten handla?

Hemtjänst ges till personer som inte kan handla på egen hand. Men om du på grund Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar. Här är några förslag. Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper. Kolla mataffären där du bor. Många mataffärer kör också hem mat på beställning. Det finns också butiker på nätet som kör hem mat.

Samtidigt som vi ska ta hand om de gamla, ska vi inte gå dit – hur ska jag som anhörig tänka?

Tänk på att bara göra nödvändiga besök och om du gör besök - var säker på att du inte har några förkylningssymptom. Var noga med handhygienen. Du kan också ringa istället för att göra ett besök. Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller lämna varor vid dörren.
Vi vet att anhöriga kan känna en större oro i dessa tider. Alla stadsdelsförvaltningar har anhörigstöd, som finns tillgängliga för stödsamtal via telefon, samtal inte rör omvårdnad och insatser. Här hittar du kontaktuppgifter till anhörigstöd i din stadsdel >>>

    ${loading}