Utsmyckningar lyser upp under den mörkaste delen av året

Stigbergstorget är en av platserna som smyckas. Foto: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 19 november 2021

När novembermörkret har lagt sig över staden och dagarna blir allt kortare smyckas åter staden med välbehövligt ljus. Park- och naturförvaltningen gör flera platser mer välkomnande.

I syfte att skapa en trygg och vacker atmosfär på Stigbergstorget och Amerikagatan under årets mörka månader sätts belysning i form av stora snöbollar upp i sju träd på Stigbergstorget, nästa år pryds ytterligare sex träd med ljus. Projektet är ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen och (b)id Stigberget.

Granar på flera torg

Utöver den stora traditionsenliga granen på Gustav Adolfs torg kommer även Kungstorget och Götaplatsen återigen sprida julstämning, i år med med fler granar än tidigare. De sistnämnda torgutsmyckningarna är ett samarbete med Innerstaden och Avenyföreningen.


Kungstorget utanför Saluhallen.

Mer ljus

För att Rosenlund ska upplevas trygg under denna lite stökiga byggtid av Västlänken pryds träd och gata med olika typer av tillfälligt ljus i vinter. I Brunnsparken pryds träden av röda bollar, i Kungstorgets dubbla rader av kastanjer hänger ljusgirlanger mellan träden samtidigt som det inbjudande Cirkustältet av ljus i Lorensbergsparken kommer att göra comeback i år igen.


Lorensbergsparken

Tillsammans med Göteborgs Lokaler och Företagarföreningen i Haga sätter park- och naturförvaltningen även upp belysning i träd på Pehr Eriksons plats i Haga, i folkmun kallat ”Hagatorget”.