Del av lekplatsen på Haga kyrkoplan stängs av tillfälligt när Trafikverket utför kärnborrning

Under tiden Trafikverket utför kärnborrning kommer en del av lekplatsen på Haga Kyrkoplan att vara avstängd. Närmaste lekplatser finns på platserna markerade med grön ring. Lekplats på Haga kyrkoplan är markerad med röd ring.

Publicerad 20 januari 2020

På grund av kärnborrning inför bygget av Västlänken kommer Trafikverket att tillfälligt stänga av en del av lekplatsen på Haga kyrkoplan.

Gungorna, lekkojan och sittbänken runt trädet som står intill lekplatsen är de delar som inte kommer att vara tillgängliga under avstängningen 23 och 24 januari.

Samma del av lekplatsen kommer även att vara avstängd 4 mars till och med 1 maj på grund av kärnborrning.

Närmaste lekplatser med gungor finns på Folke Bernadottes gata, Frigångsgatan och Östra Skansgatan. Lekplatserna är markerade med grön ring på bilden ovan.

Information om Trafikverkets kärnborrning hittar du på trafikverket.se/vastlanken.

    ${loading}