Ansökan för att önska skola är stängd – detta händer nu

Publicerad 16 februari 2021

15 februari var sista dagen för vårdnadshavare att önska skola åt sina barn inför hösten. Det gäller de som ska börja förskoleklass eller som går sista årskursen och därför behöver byta skolenhet för att gå klart grundskolan. I slutet på mars får alla besked om var deras barn har fått en skolplats.

Totalt är det ungefär 10 400 elever som ska börja förskoleklass eller som behöver byta skolenhet nästa läsår. 

— Nu kommer vi att gå igenom alla ansökningar. I första hand utgår vi ifrån vårdnadshavarnas önskemål. Men om det är fler som har önskat en skolenhet än vad det finns lediga platser har vi regler som avgör vilka elever som ska ha förtur till platserna, förklarar Malin Vangstad som är tillförordad chef på enheten för myndighetsutövning.

Nya regler från 1 januari 2021

I höstas beslutade politikerna i grundskolenämnden att vi ska ha nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola. I de nya reglerna stärks rätten till en skola nära hemmet och det ska finnas en större tydlighet för vårdnadshavare var deras barn kan få en skolplats.

— Vi vet att många vill ha en skola nära hemmet. Samtidigt vet vi också att i en del områden är det ont om skolplatser. Då kan elever få en annan skolplats än den vårdnadshavarna har önskat, men det är fortfarande en skola nära hemmet, säger Malin Vangstad.

Besked i slutet på mars

I slutet på mars skickas alla beslut ut. Då får vårdnadshavare veta var deras barn ska gå i skolan till hösten. De som har önskat skola i e-tjänsten kan följa sitt ärende i e-tjänsten och sen se sitt beslut där. De som har önskat skola med blankett eller inte önskat alls får beslutet med post.

Siffror över hur många som har önskat skola

Inom kort kommer vi kunna berätta mer om hur många som har önskat skola inför hösten.