Har du barn i förskolan eller grundskolan?

Publicerad 4 juni 2018

Nu är ansvaret för förskola och grundskola samlat i två nya förvaltningar. Barn och elever får samma vardag, det blir enklare för dig att nå oss. Ring oss på vårt nya nummer 031-365 09 60.

Två nya förvaltningar – samma vardag för ditt barn

Sedan 1 juli ansvarar två nya förvaltningar för förskolorna och grundskolorna i Göteborg. Tidigare har varje stadsdel ansvarat för sina förskolor och grundskolor. Förändringen kommer inte att märkas på något särskilt sätt i vardagen för ditt barn.

Det blir enklare för dig att nå oss!

På vårt nya nummer 031-365 09 60 svarar vi på dina frågor om förskola och grundskola. Där kan du till exempel få information om förskoleplats och skolskjuts. Du kan också få hjälp med att lämna synpunkter eller fylla i ansökningar, blanketter och e-tjänster. Du kan även kontakta oss på e-post: goteborg@goteborg.se.

Långsiktigt arbete för att höja kvaliteten och öka likvärdigheten

Genom att samla ansvaret i de två förvaltningarna Göteborgs förskoleförvaltning och Göteborgs grundskoleförvaltning kan vi jobba samordnat och långsiktigt för att höja kvaliteten i undervisningen, öka likvärdigheten mellan förskolorna och skolorna i staden samt att stärka ledningen och styrningen av verksamheten.