För ett jämlikt Västra Göteborg

Fotograf: Marit Lissdaniels

Publicerad 6 november 2018

I nyhetsbrevet jämlikt Västra Göteborg kan du bland annat läsa om en lyckad cykelkurs för invånare, satsningar på jobb för ungdomar och om hembesök och läsning för de yngsta. Detta gör förvaltningen tillsammans med samverkansparter för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa i vår stadsdel.

Syftet med nyhetsbrevet är att visa upp exempel på hur stadsdelsförvaltningen tillsammans med samverkansparter och invånare arbetar för ett mer jämlikt Västra Göteborg. Nyhetsbrevet skickas ut till våra samverkansparter under vecka 45.

Här kan du läsa nyhetsbrevet jämlikt Västra Göteborg >>

Rubriker i nyhetsbrevet:

 • Cykelkurs ger frihet och självförtroende
 • Cykelkök i Bergkristallsparken får en fortsättning
 • Ditt nya medborgarkontor i Västra Göteborg
 • Hembesök och läsning för de allra yngsta
 • Personliga relationer framgången för Hikikomori
 • Satsningar på lov fortsätter
 • Föräldrar lika viktiga som barnen på förskolan
 • Tryggheten ökar bland de boende
 • Samarbete förutsättning för jämlikhet
 • Vättnedalsskolans samarbeten gynnar elevernas delaktighet
 • Vad är jämlikt Göteborg?