Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 31 augusti

Publicerad 27 oktober 2021

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte tisdag 31 augusti. På mötet beslutade politikerna bland annat om att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla ett ledarskapsprogram för unga ledare.

Nej till Göteborgsförslag om att bygga en fullstor konstgräsplan på Kortedalavallen 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått in ett Göteborgsförslag om att anlägga en fullstor (11- spels) konstgräsplan på Kortedalavallen. Idrotts- och föreningsnämnden har i investeringsbudgeten redan avsatt medel för att bygga en mindre konstgräsyta på Kortedalavallen. Planen är i första hand tänkt för barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen Kortedala IF har en egen 11-spels gräsyta i anslutning till Kortedalavallen, avståndet till närmsta gräsplan i Kvibergs Park är 400 meter och 1 500 meter till närmsta fullstora konstgräsplan på Kvibergs Park.   

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att avslå förslaget om att bygga en fullstor konstgräsplan på Kortedalavallen då redan finns planer på att bygga en mindre konstgräsplan.  

Göteborgsförslag om att bygga en simhall i Torslanda  

Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått in ett Göteborgsförslag om att bygga en simhall i Torslanda. Idrotts-och föreningsnämnden har i enlighet med “Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar” från 2016 nominerat en investering avseende simhall i Torslanda för åren 2022 - 2025. Dock har planarbetet inte startat vilket gör att placering ännu inte är klar och att investeringen kan komma att behöva skjutas fram något.  

Idrotts- och föreningsnämnden konstaterar att en simhall i Torslanda redan finns med i investeringsplanen.  

 

Uppdrag att utveckla ledarskapsprogram för unga ledare 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har på uppdrag av nämnden utrett möjligheten till årlig arvodering av unga ledare som en del i att öka och stärka ledartillförseln i Göteborg. Den omvärldsbevakning som gjorts inom utredningen visar att stora delar av föreningssverige ser risker med en generell arvoderingsmodell för unga ledare. Trots detta ser idrotts- och föreningsförvaltningen och RF-SISU Västra Götaland att det kan finnas styrkor och fördelar med arvodering, men behöver tillsammans jobba vidare med rätt avgränsning och former för att minimera risker och få bästa möjliga effekt.  
 
Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla ett ledarskapsprogram för unga ledare, anpassat efter den budget som beslutas för verksamheten 2022 och med fokus på prioriterade målgrupper.

Du hittar alla handlingar under sidan Nämndhandlingar.