Drygt 27 miljoner kronor i bidrag till studieförbunden år 2022

Publicerad 29 mars 2022

Socialnämnden Centrum har idag beslutat att fördela  drygt 27 miljoner kronor till studieförbundens lokalavdelningar i Göteborg för verksamhet 2022.

Varje år avsätter kommunfullmäktige medel till studieförbunden, vilka fördelas av socialnämnden Centrum till studieförbundens lokalavdelningar i Göteborg. Detta görs enligt den bidragsmodell som nämnden beslutade om i oktober 2021.   

 Det är nio studieförbund som har fått bidrag för 2022. I ansökningarna beskriver studieförbunden hur de planerar att arbeta för att möta de fyra mål som nämnden har beslutat ska gälla för bidraget. 

 Nämndens mål för de medel som fördelas till studieförbunden är:     

·        Förbättra integration i samhället      

·        Ökad jämställdhet      

·        Stärka demokratin      

·        Höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället för att skapa möjlighet till inträde på arbetsmarknaden


 - När studieförbunden arbetar med de här fyra målen har bidraget goda möjligheter att bidra till ökad social hållbarhet i samhället och förbättrade livsvillkor för människor i Göteborg, säger Ingela Andersson som är enhetschef organisationsstöd för social hållbarhet, socialförvaltningen Centrum.


Ärendet bordlades i februari

I maj 2021 fick förvaltningen i uppdrag att göra en utökad granskning av hur studieförbundet Ibn Rushd hanterar sina samarbetspartner. Förvaltningens bedömning var att Ibn Rushd uppfyller de krav och villkor som ställs på hur studieförbunden hanterar sina samarbetspartner. Vid socialnämnden Centrums möte i februari beslutade nämnden dock att avslå ansökan från Ibn Rushd. Nämnden bordlade även då hela ärendet om bidrag till studieförbund till tisdagens möte den 29 mars.   

 Beslut – studieförbunden som beviljas bidrag 2022:  

·        ABF Göteborg    

·        Bilda   

·        Folkuniversitetet    

·        Kulturens Bildningsverksamhet   

·        Medborgarskolan   

·        NBV Väst   

·        Sensus   

·        Studiefrämjandet   

·        Studieförbundet Vuxenskolan


Uppdraget att fördela pengar till studieförbunden enligt den nya bidragsmodellen innebär ökade kostnader för förvaltningens administrativa stöd. Förvaltningen kommer därför att använda en miljon kronor av avsatta medel till detta, vilket innebär att summan som nu delas ut till studieförbunden är mindre än tidigare år. Socialnämnden Centrum har också beslutat om en preliminär fördelning till studieförbunden för 2023. 

Förutom TU:t beslutades också om två tilläggsyrkanden i ärendet 17 E och 17 I. Här hittar du handlingarna.