Coronaviruset: Information till föreningslivet

Publicerad 29 april 2021

Många föreningar har frågor med anledning av coronaviruset. Här samlar idrotts- och föreningsförvaltningen frågor och svar som rör bokningar, bidrag och de rekommendationer och förbud som påverkar föreningslivet.

Aktiviteter, arrangemang och lokaler

Är stadens idrottsanläggningar öppna?

Detta gäller för dig som bokar lokal

Inomhusanläggningar som hyrs ut av idrotts- och föreningsförvaltningen (sporthallar, gymnastiksalar, simhallar, ishallar och samlingslokaler) är endast öppna för:

  • organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter (ej tävlingar och matcher) för barn och unga födda 2002 eller senare 
  • skolverksamhet
  • yrkesverksamma idrottare.

Utomhusanläggningar såsom bollplaner är redan öppna för föreningsaktiviteter för alla åldersgrupper, så länge aktiviteterna sker i mindre grupper och på ett smittsäkert sätt. Tävlingsverksamhet på utomhusanläggningar är endast tillåten för elitverksamhet och för enstaka matcher och tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare, se mer information i fråga nedanför. 

Omklädningsrummen är stängda för ombyte och dusch förutom i simhallar och vid matcher för elitverksamhet. Toaletter i anslutning till bollplaner är öppna. 

Detta gäller för allmänheten

Ishallar, simhallar och gym/motionscentrum är inte öppna för allmänheten.

Är det tillåtet med matcher och tävlingar på utomhusanläggningar?

Från den 28 april kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande. Detta enligt  Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Är ni osäkra på vad som gäller för er förening så kontakta ert förbund. 

Är uthyrningen öppen för all verksamhet som har aktiviteter för födda 2002 eller senare och finns det någon prioriteringsordning?

Uthyrningen är öppen för alla aktörer som i organiserad form bedriver aktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare, inga matcher eller tävlingar tillåts inomhus.  

Då pandemilagen begränsar antalet besökare i anläggningarna och särskilt i mindre utrymmen, som i omklädningsrum, finns det exempelvis i simhallarna inte plats för alla verksamheter för barn och unga.

I dessa fall följer vi denna prioriteringsordning:

Verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare

 1. Lagstadgad skolverksamhet (även gymnasieskolan)
 2. Föreningsverksamhet för föreningens medlemmar
 3. Aktörer som vi har avtal med gällande simundervisning (gäller simhallar)
 4. Simundervisning som bedrivs av föreningslivet och SLS (gäller simhallar)
 5. Privata näringsidkare

Är stadens mötes/samlingslokaler öppna för uthyrning?

Stadens mötes- och samlingslokaler är öppna för idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter (ej tävlingar och matcher) för barn och unga födda 2002, men inte för andra typer av aktiviteter, åldersgrupper eller fester och arrangemang.

När öppnar idrottsanläggningarna för fler?

Det kan vi inte svara på i dagsläget. Ambitionen är att öppna upp idrottsanläggningarna för fler personer så snart detta är möjligt utifrån smittläge och de råd som myndigheterna ger. Hälsa, rörelse och fritidsaktiviteter är viktigt och vi är fullt medvetna om att rådande situation drabbar föreningsliv och enskilda utövare väldigt negativt.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har avstämningar med bland annat idrottsförbund och smittskyddsläkare som ett led i att förbereda oss för den dag vi kan öppna upp för fler grupper.

Behöver jag som bokar lokal tänka på något för att minska smittspridning?

Det är respektive arrangörs/förenings ansvar att se till att verksamheten följer myndigheternas råd och rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning.

 • Förkorta tiden för aktiviteterna så att det blir ställtid mellan bokningarna. Börja aktiviteten tio minuter senare och avsluta tio minuter tidigare.
 • Ha aktiviteterna i mindre grupper.
 • Dela inte utrustning.
 • Undvik att åka kollektivtrafik till och från aktiviteterna.
 • Uppmana föräldrar att lämna och hämta sina barn utanför anläggningarna.
 • Tävlingsverksamhet på utomhusanläggningar är endast tillåten för elitverksamhet och för enstaka matcher och tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare. 
 • Tävlingsverksamhet i inomhusanläggningar är endast tillåten för eliverksamhet. 

Får föräldrar följa med sina barn på aktiviteterna?

För att minimera antalet personer i anläggningarna ska föräldrar inte följa med in till aktiviteterna utan istället lämna och hämta sina barn utanför.

Vad gäller för bokning/avbokning av tider?

Tider efter klockan 20 avbokas om ålder inte framgår!

Det är nödvändigt att det i alla bokningar framgår vilken åldersgrupp som deltar. Just nu finns många blockbokningar där detta inte syns. Därför kommer idrotts- och föreningsförvaltningen att ta bort alla blockbokningar på tider efter klockan 20 om åldern på deltagarna inte framgår. Detta gäller tillsvidare så länge organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn och unga (födda 2002 eller senare) tillåts.  

Vi uppmanar alla att ha extra koll på sina bokningare-tjänsten bok.goteborg.se under Mina sidor. Om din förening har verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare på en tid efter klockan 20, men den har tagits bort, kontakta idrotts- och föreningsförvaltningens kundservice via vårt kontaktformulär.

Föreningar anslutna till förbund och som fått sina tider via fördelning från förbunden har kvar sina träningstider som ligger under vårsäsongen. Det är dock viktigt att respektive förening kollar sina bokade tider i e-tjänsten bok.goteborg.se under Mina sidor.

Föreningar/aktörer som inte är anslutna till förbund kan boka nya tider genom att skicka ett ärende till idrotts- och föreningsförvaltningens kundservice, via vårt kontaktformulär. Det är inte möjligt att själv boka via e-tjänsten, eftersom anläggningarna bara är öppna för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Om man redan har gjort bokningar för våren så ligger de kvar. Det är dock viktigt att respektive förening kontrollerar sina bokade tider i e-tjänsten bok.goteborg.se under Mina sidor.

Vad händer med vår bokning om vi inte följer myndigheternas råd? 

Alla har ett ansvar att följa råden. Om de inte efterlevs kan framtida bokningar tas bort.  

Vilka regler gäller för att avboka lokaler? 

Du som bokat lokaler kan avboka dessa kostnadsfritt. Detta gäller tillsvidare. 

Vad innebär begreppet yrkesmässig idrott, elitidrott?

I dialog mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Folkhälsomyndigheten har begreppet definierats. Ni kan läsa mer om definitionen på Riksidrottsförbundets webbplats.

Vi har bokat tider på bollplan ligger dessa tider kvar?

De tider som bokats för organiserad föreningsverksamhet ligger kvar. Tider som privatpersoner bokat tas bort då enbart organiserad föreningsverksamhet tillåts boka tid på utomhusanläggningarna. 

Vad gäller för återkommande tider, så kallade blocktider, från 1 januari 2021?

De tider som föreningarna fått på utomhusanläggningar via förbundsfördelningen gäller som vanligt.

Föreningars årsmöten

Kan vi genomföra vårt årsmöte som planerat?

I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller flytta fram sina årsmöten för att minska smittspridningen.
Riksidrottsförbundets råd "Kom igång med tekniken inför digitalt årsmöte"

Påverkas vår förenings möjlighet att söka bidrag om vi skjuter upp årsmötet?

Nej, att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos idrotts- och föreningsnämnden. Detta gäller om det i föreningens stadgar står att årsmötet ska genomföras senast ett visst datum.

Ekonomiskt stöd till föreningar

Vår förening har behövt ställa in många aktiviteter, kommer vårt aktivitetsstöd att minska?

Nej, aktivitetsbidraget kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter och/eller färre deltagare. Utbetalningen av aktivitetsbidrag kan baseras på antal aktiviteter och närvaroregistreringar som respektive förening rapporterade in för 2019. 

Vad gör idrotts- och föreningsförvaltningen för att kompensera föreningslivet ekonomiskt?

Idrotts- och föreningsnämnden har under 2020 tagit fler beslut om stödinsatser som ska hjälpa Göteborgs föreningsliv genom coronapandemin. 

Det handlar om:

 • Möjlighet till amorteringsbefrielse på upp till tolv månader under 2020 för föreningar och stiftelser som har behov och ansöker om det.
 • Möjlighet till förlängd kommunal borgen med motsvarande tid som man fått amorteringsbefrielse.
 • Utbetalningen av aktivitetsbidrag kan baseras på underlag för 2019.
 • Att mer pengar avsätts till särskilt verksamhetsbidrag som kan sökas av föreningar som förlorat intäkter eller drabbats av kostnader som en direkt följ av coronaviruset.
 • Möjlighet att söka bidrag för att ordna skollovsaktiviteter. 

Övergripande om föreningsliv och corona

Riksidrottsförbundet: Vanliga frågor och om coronavirus och idrott
Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster
Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar

Hjälp till att sprida information till föreningsmedlemmar

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska spridningen av nya coronaviruset, bland annat genom att sprida information om coronaviruset. Här hittar ni Göteborgs Stad senaste affischer om att hålla avstånd och undvika trängsel. Sprida gärna affischerna i era föreningsanläggningar och lokaler. 

Affisch A4 - Covid- 19 -SVENSKA - Nu skärper vi oss - smittan måste minska

Affisch A4 - Covid- 19 -ARABISKA - Nu skärper vi oss - smittan måste minska

Affisch A4 - Covid- 19 - Bosniska Kroatiska Serbiska - Nu skärper vi oss - smittan måste minska

Affisch A4 - Covid- 19 - ENGELSKA - Nu skärper vi oss - smittan måste minska

Affisch A4 - Covid- 19 - PERSISKA- Nu skärper vi oss - smittan måste minska

Affisch A4 - Covid- 19 - SOMALISKA- Nu skärper vi oss - smittan måste minska


Bidra till att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Håll avstånd till varandra
 • Håll er informerade

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om covid-19.
Information om coronaviruset covid-19 på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.
Frågor och svar om covid-19