Coronaviruset: Information till föreningslivet

Publicerad 29 juni 2021

Många föreningar har frågor med anledning av coronaviruset. Här samlar idrotts- och föreningsförvaltningen frågor och svar som rör bokningar, bidrag och de rekommendationer och förbud som påverkar föreningslivet.

Aktiviteter, arrangemang och lokaler (gäller från 1 juli)

Är stadens idrottsanläggningar öppna?

Simhallar, ishallar och idrottshallar

Simhallar, ishallar idrottshallar och omklädningsrum är öppna för all bokad verksamhet. Simhallar och ishallar inte är öppna för allmänheten. De flesta simhallar öppnar för allmänheten den 23 augusti (Lundbybadets inomhusbassänger och Askims simhall öppnar 1 september). 

Idrottsanläggningar utomhus

Utomhusanläggningar såsom bollplaner och friidrottsanläggningar är öppna för träning och matcher/tävlingar för alla. Omklädningsrummen är öppna. 

Möteslokaler

Möteslokaler som hyrs ut av idrotts- och föreningsförvaltningen är öppna för all verksamhet.

Finns det plats för alla i anläggningarna?

Även om idrottsanläggningarna är öppna för fler, så är tillgången till anläggningarna begränsad av flera skäl.

Många idrottshallar och ishallar stängda för sommaren

Sommartid är merparten av idrottshallarna och ishallarna stängda för säsong – så också detta år. Idrottshallarna är stängda 18 juni – 23 augusti med undantag för: Berghalla A, Gamlestadshallen, Prioritet Serneke A & B hall samt Hall of Flame. Dessa idrottshallar är öppna för bokningar över sommaren.

Alla ishallar är stängda 5 juli - 22 augusti.

När öppnar simhallar, ishallar och idrottshallar för allmänheten?

Måndag 23 augusti öppnar de flesta av simhallarna för allmänheten (Lundbybadets inomhusbassänger och Askims simhall öppnar 1 september), samma dag öppnar allmänhetens skridskoåkning i Angered Arena, i slutet av oktober öppnar övriga ishallar för allmänhetens åkning. 

Vilket ansvar har jag som bokar lokal för att minska smittspridning?

Den som bokar tid (arrangör, förening, organisation eller privatperson) ansvarar för att se till att verksamheten följer lagar, regler samt myndigheternas råd och rekommendationer. Tänk bland annat på att:

 • Säkerställa att antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (exempelvis tävlingar/matcher) följs. Arrangören är ansvar för att markera upp och anvisa publik till platser.
 • Förkorta tiden för aktiviteterna så att det blir ställtid mellan bokningarna. Börja aktiviteten tio minuter senare och avsluta tio minuter tidigare.
 • Gärna ha aktiviteterna i mindre grupper.
 • Inte dela utrustning.
 • Undvik att åka kollektivtrafik till och från aktiviteterna.
 • Uppmuntra föräldrar att lämna och hämta sina barn utanför anläggningarna.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats

Vanliga frågor om corona och idrott, Riksidrottsförbundets webbplats

Är det tillåtet att ha läger och kollon?

Ja, från och med 1 juni är det tillåtet med lägerverksamhet och cuper för barn och unga i mindre skala. På Folkhälsomyndighetens webb finns information till dig som planerar att arrangera läger/cup.

Läger och cuper sommaren 2021, Folkhälsomyndighetens webbplats

Får föräldrar följa med sina barn på aktiviteterna inomhus?

För att minimera antalet personer i anläggningarna är det bäst att föräldrar inte följer med in till aktiviteterna utan istället lämnar och hämtar sina barn utanför.

Vad händer med vår bokning om vi inte följer myndigheternas råd? 

Alla har ett ansvar att följa råden. Om de inte efterlevs kan framtida bokningar tas bort.  

Vilka regler gäller för att avboka lokaler? 

Du som bokat lokaler kan avboka dessa kostnadsfritt. Detta gäller tillsvidare. 

Föreningars årsmöten

Kan vi genomföra vårt årsmöte som planerat?

Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans, har från och med 1 juli tagit  upp.

Påverkas vår förenings möjlighet att söka bidrag om vi skjuter upp årsmötet?

Nej, att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos idrotts- och föreningsnämnden. Detta gäller om det i föreningens stadgar står att årsmötet ska genomföras senast ett visst datum.

Ekonomiskt stöd till föreningar

Vår förening har behövt ställa in många aktiviteter, kommer vårt aktivitetsstöd att minska?

Nej, aktivitetsbidraget kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter och/eller färre deltagare. Utbetalningen av aktivitetsbidrag för 2021, kan baseras på antal aktiviteter och närvaroregistreringar som respektive förening rapporterade in för 2019. 

Vad gör idrotts- och föreningsförvaltningen för att kompensera föreningslivet ekonomiskt?

Idrotts- och föreningsnämnden har under pandemiperioden tagit fler beslut om stödinsatser som ska hjälpa Göteborgs föreningsliv genom coronapandemin. 

Det handlar om:

 • Möjlighet till amorteringsbefrielse på upp till tolv månader under 2020 för föreningar och stiftelser som har behov och ansöker om det.
 • Möjlighet till förlängd kommunal borgen med motsvarande tid som man fått amorteringsbefrielse.
 • Utbetalningen av aktivitetsbidrag kan baseras på underlag för 2019.
 • Att mer pengar avsätts till särskilt verksamhetsbidrag som kan sökas av föreningar som förlorat intäkter eller drabbats av kostnader som en direkt följ av coronaviruset.
 • Möjlighet att söka bidrag för att ordna skollovsaktiviteter. 

Övergripande om föreningsliv och corona

Riksidrottsförbundet: Vanliga frågor och om coronavirus och idrott
Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster
Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar

 Bidra till att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Håll avstånd till varandra
 • Håll er informerade

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om covid-19.
Information om coronaviruset covid-19 på krisinformation.se