Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Coronaviruset: Information till föreningslivet

Publicerad 19 november 2020

Många föreningar har frågor med anledning av coronaviruset. Här samlar idrotts- och föreningsförvaltningen frågor och svar som rör bokningar, bidrag och de rekommendationer och förbud som påverkar föreningslivet.

Aktiviteter, arrangemang och lokaler

Går det att hyra idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler (exempelvis sporthallar, simhallar och bollplaner)?

Uthyrningen av inomhuslokaler  sporthallar, gymnastiksalar, simhallar, ishallar och mötes- och festlokaler   är från och med 20 november stängd tillsvidare, förutom för:

 • idrottsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare
 • elitidrott (yrkesverksamma idrottare)
 • skolverksamhet.

De lokaler som berörs är inomhusanläggningar som hyrs ut av idrotts- och föreningsförvaltningen. Utomhusanläggningar, exempelvis bollplaner, är fortfarande öppna, men omklädningsrum i anslutning till dessa är stängda.

Beslutet att stänga uthyrningen togs torsdag 19 november av idrotts- och föreningsnämndens ordförande med anledning av att Folkhälsomyndighetens skärpta råd för Västra Götaland kvarstår och Regeringens förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Varför stängs uthyrningen för övriga aktiviteter?

Anledningen är den ökade smittspridningen, striktare/förlängda lokala rekommendationer och nationella förbud, samt att idrotts- och föreningsförvaltningen konstaterat att rekommendationer och riktlinjer inte följts fullt ut vad gäller aktiviteter i anläggningarna.

Vad händer med redan bokade tider som från 20 november inte längre är tillåtna?

De föreningar som är anslutna till något av de större idrottsförbunden (fotboll, handboll, innebandy, basket, vollyboll, ishockey, konståkning och gymnastik) får sina matchtider, tävlingar och evenemang avbokade genom förbunden.

Övriga aktiviteter som inte är idrottsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare, elitverksamhet eller skolverksamhet ska respektive förening, organisation, privatperson avboka själv snarast. Det är avgiftsfritt att avboka.

Tider mellan klockan 20-22.30 som förening/organisation/privatperson inte själv avbokar, kommer att avbokas av idrotts- och föreningsförvaltningen. En avbokningsbekräftelse skickas ut.

Idrotts- och föreningsförvaltningen kommer inte att avboka barn– och ungdomstider (klockan 17-20) eller bokningar för elitidrott (yrkesverksamma idrottare).

VI uppmanar er att hålla koll i e-tjänsten vilka avbokningar som gjorts!

Hur avbokar man sina tider?

Avboka kan man göra i e-tjänsten eller genom att skicka in ett ärende till idrotts- och föreningsförvaltningen kontaktformulär. En avbokningsbekräftelse skickas då ut.

Observera att avbokningar av tider i simhall inte kan göras i e-tjänsten utan endast genom att skicka in ett ärende till idrotts- och föreningsförvaltningen kontaktformulär.

Hur långt fram i tiden ska avbokningar göras?

Beslutet att stänga uthyrningen gäller tillsvidare, men i ett första skede ska aktiviteter fram till 31 december avbokas. Vi återkommer om myndigheternas råd ändras under tiden.

Är utomhusplaner och omklädningsrum i anslutning till dessa fortsatt öppna för bokning?

Omklädningsrummen är stängda för bokning men planerna är öppna för alla att boka. Vi bedömer att risken för smittspridningen är lägre utomhus och det är möjlighet att hålla distans på större ytor.

Hur gör jag om jag vill boka tid i inomhusanläggning  för barn födda 2005 eller senare, elitidrott eller skolverksamhet?

Skicka ett ärende till idrotts- och föreningsförvaltningen kundservice, via vårt kontaktformulär.

Får föräldrar följa med sina barn på aktiviteterna?

För att minimera antalet personer i anläggningarna ska föräldrar ska undvika att följa med in till aktiviteterna utan istället lämna och hämta sina barn utanför.

Vilka regler gäller för att avboka lokaler?

Från och med 12 mars får du som bokat lokaler avboka kostnadsfritt. Detta gäller tillsvidare.

Gäller ordinarie taxor för att hyra lokaler?

Ja, ordinarie taxor gäller.

Behöver jag som bokar lokal/sporthall tänka på något för att minska smittspridning?

Det är respektive arrangörs/förenings ansvar att se till att verksamheten följer myndigheternas råd och rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning.

För att undvika trängsel i sporthallar/ishallar som hyrs av idrotts- och föreningsförvaltningen gäller att man ska:

 • vänta med att gå in i hallen tills de som varit där innan har hunnit gå ut.
 • om det är möjligt, byta om och duscha hemma.

Det är föreningens ansvar att se till att detta efterföljs.

Måste föreningar ställa in träningar/aktiviteter?

Uthyrningen av inomhuslokaler (sporthallar, gymnastiksalar, simhallar, ishallar och mötes- och festlokaler) är stängd tillsvidare. De enda träningar och aktiviteter som är tillåtna i lokalerna är:

 • idrottsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare
 • elitidrott (yrkesverksamma idrottare)
 • skolverksamhet.

Kan vi genomföra vårt årsmöte som planerat?

I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller flytta fram sina årsmöten för att minska smittspridningen.
Riksidrottsförbundets råd "Kom igång med tekniken inför digitalt årsmöte"

Påverkas vår förenings möjlighet att söka bidrag om vi skjuter upp årsmötet?

Nej, att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos idrotts- och föreningsnämnden. Detta gäller om det i föreningens stadgar står att årsmötet ska genomföras senast ett visst datum.

Ekonomiskt stöd till föreningar

Vår förening har behövt ställa in många aktiviteter, kommer vårt aktivitetsstöd att minska?

Nej, aktivitetsbidraget kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter och/eller färre deltagare. Utbetalningen av aktivitetsbidrag för hösten 2020 kan baseras på antal aktiviteter och närvaroregistreringar som respektive förening rapporterade in för hösten 2019. 

Vad gör idrotts- och föreningsförvaltningen för att kompensera föreningslivet ekonomiskt?

Idrotts- och föreningsnämnden har under 2020 tagit fler beslut om stödinsatser som ska hjälpa Göteborgs föreningsliv genom coronapandemin. 

Det handlar om:

 • Möjlighet till amorteringsbefrielse på upp till tolv månader under 2020 för föreningar och stiftelser som har behov och ansöker om det.
 • Möjlighet till förlängd kommunal borgen med motsvarande tid som man fått amorteringsbefrielse.
 • Utbetalningen av aktivitetsbidrag 2020 kan baseras på underlag för 2019.
 • Att mer pengar avsätts till särskilt verksamhetsbidrag som kan sökas av föreningar som förlorat intäkter eller drabbats av kostnader som en direkt följ av coronaviruset.
 • Möjlighet att söka bidrag för att ordna skollovsaktiviteter. 

Övergripande om föreningsliv och corona

Riksidrottsförbundet: Vanliga frågor och om coronavirus och idrott
Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster
Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar

Hjälp till att sprida information till föreningsmedlemmar

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska spridningen av nya coronaviruset, bland annat genom att sprida information om coronaviruset. 

Här finns informationsmaterial och filmer på flera olika språk som ni gärna får sprida och dela i era kanaler

Bidra till att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Håll avstånd till varandra
 • Håll er informerade

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om covid-19.
Information om coronaviruset covid-19 på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.
Frågor och svar om covid-19

${loading}