Bokträd i Kungsparken pysslas om

Bokträdet i Kungsparken Foto: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 10 december 2020

Jorden runt det gamla bokträdet måste förbättras så att trädet ska kunna leva länge till.

Med åren har jorden runt trädet trampats kompakt och behöver luckras upp då trädet visar tecken på stress. Ett tjockt skikt med träflis kommer läggas ovanpå den uppluckrade jorden vilket ger rötterna en energikick. Trädet ligger vid Floras Kulle i Kungsparken, nära korsningen Raoul Wallenbergs Gata/Nya Allén. Trädet är känt för många göteborgare för sin långa gunggrenen som många barn lekt på genom åren.

Frizon runt trädet

För att undvika att marken blir kompakt och hård igen behöver trädet en frizon runt sig där ett staket kommer sättas upp. Vi hoppas att den populära gunggrenen ska kunna användas av barn igen, och kommer undersöka lösningar för att göra detta möjligt utan att trädets rötter kommer till skada.

Arbetet runt trädet påbörjas 14/12 2020