Nämnden sa ja till metod för egenkontroll för studieförbunden

Publicerad 26 april 2022

Under nämndsammanträdet tisdagen den 26 april godkände socialnämnden Centrum den metod för egenkontroll som studieförbunden nu ska använda för att beviljas bidrag av nämnden.

Socialnämnden Centrum godkände under tisdagens möte förvaltningens föreslagna metod för egenkontroll som ska användas av de studieförbund som beviljas bidrag av nämnden. Socialnämnden Centrum ger förvaltningsdirektören i uppdrag att skriva ett avtal med Studiefrämjandets Riksförbund om stöd i processen med att genomföra metoden för egenkontroll.

Det var under hösten 2021 som socialnämnden Centrum beslutade att införa en ny bidragsmodell för stadens medel till studieförbunden. Modellen innefattar både mål och kriterier som ska uppfyllas av studieförbunden, samt att studieförbunden ska använda den metod som nämnden har beslutat om idag.

Det är Studiefrämjandets Riksförbund som har tagit fram metoden för egenkontroll, som stämmer väl överens med nämndens beslutade kriterier för uppföljning och egenkontroll. Målet med metoden är att skapa en transparens kring verksamhetens omfattning och innehåll. Den innebär att studieförbunden genomför en systematisk rapportering av verksamhetsstatistik, samt en kvalitativ analys av denna.

Handlingarna som ligger till grund för beslutet hittar du här