Nämndmöte med fokus på covid-19

Fotograf:

Publicerad 30 april 2020

På nämndmötet den 27 april fick politikerna information om hur Göteborgs Stad och stadsdelsförvaltningen Angered arbetar med anledning av covid-19. Politikerna fattade beslut om verksamhetsbidrag till tre föreningar och ett samverkansavtal gällande ungdomsmottagningen i Angered.

Information om hur förvaltningen arbetar med anledning av covid-19

Under nämndmötet fick politikerna information om hur Göteborgs Stad och stadsdelsförvaltningen Angered arbetar med covid-19.

Personalsituationen

Personalsituationen i förvaltningen är ansträngd och flera verksamheter har haft en hög sjukfrånvaro. En anledning till detta kan vara att alla medarbetare i Göteborgs Stad uppmanas att vara hemma vid minsta symptom på covid-19. Det innebär att personer som är så pass friska att de i vanliga fall skulle ha varit på arbetet, nu behöver stanna hemma.

Göteborgs Stad har börjat covid-testa medarbetare i samarbete med Västra Götalandsregionen. Syftet är att utesluta covid-19 hos de som är hemma med så pass lindriga symptom att de annars skulle ha jobbat. Först att testas var medarbetare på ett äldreboende i Angered.

Covid-team inom äldreboenden och hemtjänst

Nu finns ett covid-team på ett av äldreboendena i Angered och ett team planeras för hemtjänsten. Teamen ska arbeta med brukare som har konstaterade eller misstänkt smitta av covid-19.

Skyddsutrustning

Förvaltningen arbetar hårt för att informera om när och hur skyddsutrustning ska användas. Nämnden fick information om hur vi arbetar med skyddsutrustning. Medarbetare inom hemtjänsten har ryggsäck med basala hygienartiklar och skyddsutrustning som de tar med sig ut.Alla tillsvidareanställda som arbetar nära brukare inom vård och omsorg i Angered har personliga visir. 

Förstärkt besöksförbud

Det är fortsatt besöksförbud på samtliga äldreboenden. För att minska smittspridning av covid-19 uppmanar Göteborgs Stad anhöriga att inte stämma träff utanför äldreboenden. Anhöriga kan istället hålla kontakten med de boende genom telefonsamtal och vykort. I mån av tid kan personalen hjälpa till med videosamtal. 

Inga traditionella studentavslutningar

De traditionella studentavslutningarna för alla kommunala gymnasieskolor i Göteborgsregionens kommunala är inställda.På goteborg.se/covid19 finns information om hur Göteborgs Stad arbetar med anledning av covid-19.

 

Stadsdelsnämndens verksamhetsnomineringar

Verksamhetsnomineringarna innehåller frågor som stadsdelsnämnden bedömer som viktiga i det centrala budgetarbetet inför 2021–2023. Nomineringarna innehåller också medskick från nämnden gällande angelägna metoder, arbetsformer och verksamheter som är viktiga att värna inför den nya nämndorganisationen som träder i kraft 2021. Nämnden lyfter bland annat fram fyra fokusområden: förbättrad folkhälsa, ökad trygghet, fler bostäder, fler i arbete.

Angered stadsdelsnämnd har tillsammans med stadsdelsförvaltningen arbetat fram underlaget till nämndens verksamhetsnomineringar inför budget 2021–2023 i samband med nämndens boksluts- och planeringskonferens den 9–10 mars 2020.

 

Föreningsbidrag till tre föreningar

Politikerna i nämnden beslutade om föreningsbidrag:

- Angered Boxing Club får 120 000 kr.

- Hammarkullens Basketklubb får 110 000 kr. 

- Bergums IF får 90 000 kr. 

 

Samverkansavtal om ungdomsmottagningen Angered, en verksamhet för ungdomar och unga vuxna

I Göteborg finns flera ungdomsmottagningar, en av dem finns i Angered.

Stadsdelsförvaltningen Angered har fram tills nu varit utförare och vårdgivare inom ungdomsmottagningen. Verksamheten ska gå över till Västra Götalandsregionen. Nämnden beslutade att teckna ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. Verksamhetsövergången ska inte innebära någon förändring för ungdomar och unga vuxna som vänder sig till ungdomsmottagningen.

Alla ungdomar och unga vuxna upp till 24 år är välkomna till ungdomsmottagningen. Det kostar inget att få hjälp på ungdomsmottagningen. På ungdomsmottagningen arbetar sjuksköterskor, barnmorskor, kuratorer, psykologer och läkare. Till ungdomsmottagningen kan ungdomar vända sig till exempel när de har frågor om kroppen, känner oro eller stress, behöver någon att prata med, har frågor om sex eller relationer eller har problem med mat och ätande. Här kan du läsa mer om ungdomsmottagningen på umo.se.

 

Stängt möte för att minska risken för smittspridning

Stadsdelsnämndens möte den 27 april var stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

 

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Delårsrapport mars 2020
  • Uppföljning av åtgärdsplan gällande stadsrevisionens granskning samt omhändertagande av revisionsredogörelse och revisionsberättelse 2019
  • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten samt kostnadsutvecklingen för köpt vård och boende
  • Verksamhetsnomineringar inför budget 2021–2023
  • Mottagande av gåva till personal inom äldreomsorgen
  • Mottagande av gåva till daglig verksamhet Storås Backe
  • Samarbete med stadsdelsnämnden Lundby om delat direktörskap
  •  

Möten med stadsdelsnämnden

Stadsdelsnämndens kommande möten hålls måndag 18 maj, måndag 15 juni, tisdag 25 augusti, tisdag 22 september, tisdag 20 oktober, tisdag 24 november och tisdag 22 december.

Nämndmötena hålls på Blå Stället, Angereds torg 13, klockan 15.30 med undantag för 18 maj då mötet hålls klockan 10-12.

 

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.

 

Kontaktuppgifter

För ytterligare information kontakta:

Johan Fält, stadsdelsnämndens ordförande, 070-996 03 00

Rickard Vidlund, stadsdelsdirektör, telefon 031-365 24 42