Asfaltering på flera gator i Kannebäck, 23 maj - 22 juli

Publicerad 19 maj 2022

Arbetet sker under dagtid klockan 06 - 18 under perioden 23 maj – 22 juli. I arbetet sker olika arbetsmoment såsom fräsning, beläggning, byte av brunnar, rivning och återställning av gångbanan.

Efter utfört arbete kommer återställning av fartgupp och refuger ske.

Det kommer vara begränsad framkomlighet under tiden som arbetet utförs så välj alternativ väg om det är möjligt. Framkomligheten kommer styras av vakter alternativt skyltar och det kommer alltid vara minst ett körfält öppet.

Vi ber boende i området att trimma sina häckar och träd som växer ut över asfalten före påbörjat arbete.

Dessa gator kommer att asfalteras under perioden:

  • Bronsfatsgatan
  • Bronsgjutaregatan
  • Bronslursgatan
  • Bronssurnegatan
  • Bronsyxegatan