Rekordhögt betyg för företagsklimatet i Göteborg

Publicerad 23 april 2021

Företagsklimatet i Göteborgsregionen har förbättrats kraftigt – trots coronapandemin. Det framgår av den senaste Insiktsmätningen som presenteras i dag. Göteborgs Stad når sin bästa notering någonsin och ligger för första gången i mätningens historia i nivå med Stockholm.

I fjolårets mätning av den kommunala servicen till företagen studsade Göteborg och Göteborgsregionen tillbaka till rekordnoteringar efter en tidigare dipp. När siffrorna i årets Insiktsmätning nu presenteras når Göteborgs Stad sitt i särklass bästa resultat med ett totalt NKI (nöjd kund-index) på 73, en förbättring med hela fyra enheter. Göteborgs Stad har därmed med råge passerat gränsen för vad som anses vara ett högt NKI (NKI 70). 

Har aldrig varit högre

– Företagarnas betyg på servicen i Göteborgsregionens kommuner har aldrig varit högre – och detta i ett läge där många företag har fått kämpa hårt under den pågående pandemin. Bygglovskön i Göteborgs Stad var borta redan i fjol och bygglovshanteringen får ännu bättre omdömen i år. Det gäller även livsmedelstillsynen, vilket är särskilt positivt när många inom restaurangbranschen slåss för sin överlevnad, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

– Vi får aldrig slå oss till ro, företagsklimatet ska bli ännu bättre, men en sådan här dag har förvaltningarna som jobbar mot näringslivet många skäl att vara stolta.

Axel Josefsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, är också glad över betyget:

– Både företagen och kommunen har ett riktigt ansträngande år bakom oss. Därför är betyget från företagarna extra glädjande. Det visar att vår medvetna satsning för att förbättra servicen gentemot företagen ger effekt, säger han.

Fakta Insikt 2020

  • Insikt 2020 är den sjunde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. 
  • Totalt är det sex områden som undersöks: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
  • Inom vart område mäts den kommunala servicen utifrån sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 
  • Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet. 
  • I den nya mätningen har 2 420 företag i Göteborgsregionen gett sina synpunkter på servicen.

Du hittar resultaten från Insikt på Business Region Göteborgs webbplats

Artikel om resultatet i Vårt Göteborg

Kontakt

Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare Business Region Göteborg
031-367 61 82
kajsa.dahlsten@businessregion.se

Christian Borg, presschef  Business Region Göteborg
031-367 61 64
christian.borg@businessregion.se