Arbeten på Litteraturgatan, 2 november 2020 – 30 april 2021

Fotograf:

Publicerad 5 november 2020

Den 2 november påbörjar vi det första skedet av arbeten på Litteraturgatan. Dessa arbeten utförs för att utveckla stadsdelen med bostäder längs Litteraturgatans västra sida.

Det kommer att utföras ledningsarbete, och en del av gång-och cykeltunneln ska rivas. Litteraturgatan ska byggas om med ett kollektivtrafikkörfält i mitten. Nya gång-och cykelbanor och en ny cirkulationsplats ska byggas. Busshållplatsen Backa Kyrkogata ska byggas om under perioden.      

Arbetena kommer att bedrivas i en riktning i taget och framkomligheten påverkas under tiden som arbete utförs. Gående och cyklister kommer under byggperioden ledas om med orange skyltning.

Busshållplatsen Backa Kyrkogata kommer att vara avstängd under byggtiden. Fotgängare som ska ta bussen hänvisas till de tillfälliga busshållplatserna.