Internutredning tillsatt på Vättleskolan 4-9

Publicerad 31 januari 2018

Vättleskolan 4-9 i Angered har blivit granskad av Uppdrag Granskning. Fokus är inställda lektioner och hur närvaroregistreringen på Vättleskolan fungerar.

Uppdrag Granskning menar att skolan har gjort felaktiga registreringar av lektioner för att dölja att lektioner inte blivit genomförda och att eleverna därför inte fått den undervisningstid som de har rätt till.

Stadsdelsförvaltningen Angered har startat en internutredning på Vättleskolan 4-9. Syftet är att ta reda på om eleverna på skolan har fått den undervisningstid som de har rätt till enligt lag. Om det visar sig att eleverna inte har fått tillräckligt mycket undervisningstid kommer skolan att justera schemat och lägga till lektioner så att eleverna kompenseras. Om det visar sig att rutinerna på skolan brister, kommer rutinerna att skärpas.