Föreningar/organisationer inom civilsamhället har nu möjlighet att söka bidrag för insatser för barn och unga under sommaren 2021.

Publicerad 1 april 2021

Bidraget avser insatser/aktiviteter som ökar trygghet, ger förutsättningar för meningsfull fritid och motverkar social oro och våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 23 april.


Målen med insatserna/aktiviteterna är: 

 • att öka tryggheten för barn och unga och deras familjer i effekterna av pandemin. 
 • att motverka social oro genom att tillhandahålla positiva sammanhang. 
 • att motverka isolering i otrygga hem där fysiskt och psykiskt våld förekommer.  
 • att fler barn och unga får tillgång till fler mötesplatser och fritidsaktiviteter samt att redan goda sammanhang görs tillgängliga för fler. 

Aktiviteter/insatser ska: 

 • följa Folkhälsomyndighetens och Västra Götalands restriktioner om Covid -19 (Observera att arrangören är ansvarig för att restriktioner och rekommendationer följs). 
 • vara kostnadsfria. 
 • starta under sommaren. 
 • rikta sig till barn och unga i Göteborg. 

Vi prioriterar aktiviteter och insatser där utföraren har någon eller några av följande kännetecken: 

 • Kunskap om att möta psykisk ohälsa bland barn. 
 • Kunskap om att fånga upp våld i nära relationer och hantera hedersproblematik. 
 • Kompetens att arbeta förebyggande mot social oro. 

Ansökan om bidraget ska vara oss tillhanda senast 23 april kl 18.00.  

Till er ansökan bifogar ni handlingarna från senaste årsmötet: 

 • Årsmötesprotokoll 
 • Årsberättelsen 
 • Årsbokslut
 • Underskriven revisionsberättelse 
 • Verksamhetsplan för 2021 
 • Budget för 2021 

Ytterligare dokument och annan information kan komma att begäras in. 

Ansökan och handläggning följer under Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhällets organisationer.  

För frågor kontakta: 

Stefan Larsson, utvecklingsledare: stefan.larsson@socialcentrum.goteborg.se 

Susanna Brundin, bidragskoordinator: susanna.brundin@socialcentrum.goteborg.se 

Idrotts- och föreningsförvaltningen utlyser också bidrag för sommarlovsaktiviteter 

Ni hittar det genom att klicka på den här länken:  Göteborgs Stad, Idrott & förening 
Sista ansökningsdatum för Idrotts- och föreningsförvaltningens utlysning är 23 april 2021.
Om ni är osäkra på vilken utlysning ni ska söka, kontakta oss eller IoFF för råd.
Se ovan för våra kontaktuppgifter eller skicka ett mejl till lena.luck@ioff.goteborg.se