Barnkonventionen året runt på Aniaragatan

Publicerad 19 november 2021

– Vi ger dem möjligheter att utforska världen och gör dem medvetna om att de kan bli mer än vad andra säger att de kan bli, säger Alexander Wood, förskollärare.

Sedan höstterminens start har förskolan Aniaragatan 5 i Bergsjön fokuserat på mänskliga rättigheter, normer, omsorg och lärande. De är alla viktiga delar i barnkonventionen.

Alla har något att bidra med

Det var Alexanders Woods FN-tjänst i Mali som gjorde honom intresserad av att arbeta med barn.

– Barnen i Mali ägde inte mycket men de var glada och kreativa, de hittade saker i närheten och tillsammans kom de på lekar och tillverkade saker, säger han.

I veckan har barn och pedagoger på Aniaragatan 5 försökt återskapa en flygande drake med samma material som barnen i Mali använde.

– Med hjälp av allas fantasi och kunskaper kan vi lära oss av varandra, säger Alexander Wood.

De hjälptes åt att klippa i plast och att sätta ihop pinnar till drakens stomme. Syftet var att diskutera att livet för barn ser olika ut i olika delar av världen.

Mål i läroplanen

Ett mål i förskolans läroplan handlar om förmågan att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation. Viljan att hjälpa, och alla människors lika värde. För pedagogerna på Aniaragatan 5 är det viktigt att barnen känner att de kan påverka och att deras röster är viktiga. Genom att lyssna, visa intresse och uppmuntra barnen att göra det de är intresserade av, kan deras perspektiv på världen och deras möjligheter breddas.

– I Sverige är vi väldigt bra på att göra som alla andra men det behöver man inte och det vill vi att barnen ska veta. Vi vill att de ska följa sina egna unika intressen, fortsätter Alexander Wood.

Hjälpsamma kompisar

Att belysa vardagssituationer är ett sätt att jobba med olika perspektiv. Med hjälp av utbildningsprogram på tv har barnen fått leva sig in i vanliga situationer på förskolan. Exempelvis varför någon reagerar som den gör, blir ledsen, glad eller arg. Barnen får förståelse för andras känslor och tankar, och arbetet märks i förskolan.

– Många vill hjälpa sina kompisar med allt från att ta på vantar till att bygga höga torn. Samarbetet har utvecklats och barnen är mer måna om varandra, säger Alexander Wood.

Barnkonventionens dag

20 november är det barnkonventionens dag. Barnkonventionen, som skapades av FN, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen har funnits i sin nuvarande form sedan 1990.

Om barnkonventionen hos Unicef