Budget 2023 för socialnämnden Nordost fastställd

Publicerad 21 december 2022

Under årets sista sammanträde fastställde socialnämnden Nordost budget för 2023.

Du kan läsa hela dagordningen och handlingarna på webben. Inom kort kommer du också att finna mötesprotokollet publicerat på samma sida.

Möteshandlingar och protokoll