Beslutat av socialnämnden Centrum 24 augusti 2021

Publicerad 22 september 2021

Här kan du läsa vad politikerna beslutade om på sitt sammanträde den 24 augusti.

Under Handlingar och protokoll på goteborg.se hittar du protokollet från socialnämnden Centrums möte.