Inför nämndens sammanträde den 30 november 2022

Publicerad 21 november 2022

Ekonomisk lägesrapport januari-oktober 2022, nyckeltalsuppföljning  och nästa års sammanträdesdagar för nämnd och utskott. Det är några av ärendena på socialnämnden Sydvästs sammanträde onsdag den 30 november 2022. 

Alla handlingar till mötet finns på goteborg.se: www.goteborg.se/namndhandlingar (välj socialnämnden Sydväst).

Har du frågor eller synpunkter avseende ärendena? 

Du är välkommen att skicka in dina frågor och synpunkter till  socialsydvast@socialsydvast.goteborg.se eller kontakta din politiker. 


Digital frågestund för invånare

Invånare som vill ställa frågor till politikerna har chansen att göra det under en digital frågestund som börjar klockan cirka 15.15. Det går att ställa frågor som rör nämndens ansvarsområden, men det är inte tillåtet att ta upp frågor som rör enskilda individer. Den som vill delta i den digitala frågestunden behöver anmäla sig senast söndag den 27 november till socialsydvast@socialsydvast.goteborg.se

Politiker i socialnämnden Sydväst

Du hittar kontaktinformation till politikerna i socialnämnden Sydväst på politiker.goteborg.se (välj socialnämnden Sydväst)