Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 30 oktober 2020 klockan 16:31 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Från den 29 oktober gäller skärpta råd för att bromsa smittspridningen av Covid-19.

Mer information om hur vi minskar smittspridningen

Grundskoleförvaltningen vill ha dialog med medborgare inför kommande skolplaceringar

Publicerad 6 oktober 2020

I arbetet med att planera för kommande skolplaceringar vill grundskoleförvaltningen ha in synpunkter och förslag från vårdnadshavare och elever. Därför kommer vi under hösten ha medborgardialoger.

— Vi måste lyssna på och ta till oss upplevelser och synpunkter från vårdnadshavare med olika bakgrund, i alla delar av staden, förklarar Bengt Randén, grundskoledirektör. 

Bakgrunden till dialogerna är skolplaceringar som inte gick som planerat. I förvaltningen pågår redan ett intensivt arbete för att garantera att samma misstag inte händer igen. Det handlar bland annat om att se över hur vi organiserar skolenheter, regler för skolplacering, hur många skolplatser vi kan skapa på varje skolenhet och hur vi kan ge vårdnadshavare och elever en större förutsägbarhet i hur skolplaceringarna går till och varför.

Men vi behöver också få in synpunkter och förslag på vad som behöver bli bättre. Därför kommer vi under hösten ha medborgardialoger.

Vi vill lyssna på så många olika röster som möjligt, med olika erfarenheter och från alla delar av staden. Det kommer vi att göra på tre olika sätt:

  1. Vårdnadshavare och elever kan skicka in synpunkter och förslag på vad som behöver bli bättre.
  2. Telefonsamtal med 200 slumpmässigt utvalda vårdnadshavare.
  3. Samtal i grupper med vårdnadshavare från olika delar av staden, tjänstepersoner och politiker.

— Vårdnadshavare och elever ska känna sig trygga med hur vi hanterar skolplaceringar. Så har det inte varit i år, säger Bengt Randén.

Du kan läsa mer på sidan Dialog inför kommande skolplaceringar

${loading}