Göteborgs Stads förskolor och skolor får ny lärplattform nästa år

Publicerad 10 juni 2021

Göteborgs Stad får ny lärplattform 2022. Då ska alla förskolor och grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning ha bytt från Hjärntorget och Ping pong till nya system. Till dess använder du som vårdnadshavare Hjärntorget och Ping pong som vanligt enligt din skolas instruktioner.

Hjärntorget och Ping pong byts ut

Idag använder alla Göteborgs Stads förskolor och skolor Hjärntorget som består av flera system, bland annat Ping pong. Både Ping pong och Hjärntorget försvinner i samband med bytet till nytt system.

Säkrare hantering av ditt barns uppgifter

I den nya lärplattformen kommer du som är vårdnadshavare lättare kunna se vad ditt barn lär sig och hur hon eller han utvecklas i skolan.

— Jag känner mig trygg med att den nya lärplattformen motsvarar de behov som vårdnadshavare, elever och medarbetare och har. Vi har också säkerställt att vi kan hantera barnens och elevernas personuppgifter på ett säkert sätt i de nya systemen, säger Per Wikström, avdelningschef för avdelningen kvalitet, samordning och utveckling på grundskoleförvaltningen.

Förskola får systemet Unikum och grundskola, gymnasium och vuxenutbildning får systemet Vklass.

Vad är en lärplattform?

I en lärplattform kan alla elever läsa om hur det går för dem i skolan. Du som är vårdnadshavare och de som arbetar på förskolan eller skolan med ditt barn kan också göra det. I en lärplattform kan du som vårdnadshavare få information från ditt barns förskola eller skola.

digital.larplattform@intraservice.goteborg.se