Ombyggnation av Backavägen, 10 januari – 28 februari

Fotograf:

Publicerad 22 december 2021

Den 10 januari kommer trafikkontoret att påbörja arbetet med ombyggnation av cirkulationer till korsningar vid Backavägen. Ombyggnad av cirkulationerna är en förutsättning för att den befintliga trafiken ska fungera säkert under de stora kommande projekten i området.

Arbetstid, vardagar klockan 07 16.

Framkomligheten för motorfordonstrafik och kollektivtrafik kommer att finnas men det finns risk för köbildning under byggtiden. Periodvis kommer viss omledning förekomma vid anslutande gator. Gång- och cykel kommer att bli påverkade vid byggnationen av cirkulationen vid Södra Deltavägen samt att den södra gångbanan mellan Blomsterlandet och Leråkersmotet stängs, framkomlighet via omledning kommer finnas. Följ orange hänvisningsskyltning.