Asfaltering av Länsgränd och Valebergsvägen, 8 augusti – 30 september

Publicerad 7 juli 2022

Länsgränd och Valebergsvägen är i behov av renovering och körbanan kommer därför att asfalteras om. Arbetet utförs 8 augusti – 30 september, vardagar mellan klockan 07:00 – 16:00.

Framkomligheten kommer att vara begränsad. Det kommer att vara parkeringsförbud på gatan mellan klockan 07:00 – 16:00.

Det kommer att finnas vakter på plats när asfalteringen utförts. Arbetet kommer att medföra buller.