Vaccination mot covid-19 för elever från 12 år

Publicerad 12 oktober 2021

Grundskoleförvaltningen hjälper Västra Götalandsregionen när elever från 12 år kan bli vaccinerade mot covid-19. Detta betyder att alla elever som har fyllt 12 år kan vaccinera sig i skolan, om de och deras vårdnadshavare vill det. Västra Götalandsregionen genomför och tar ansvar för vaccinationen. Skolan tar ansvar för att det finns lokaler för vaccinationen på skolan men genomför inte vaccinationen. Här kan du läsa mer om vad som är Västra Götalandsregionen ansvar och vad som är skolans ansvar när elever från 12 år kan få vaccin mot covid-19.

— Västra Götalandsregionen genomför och har ansvar för vaccinationen på skolorna. Skolorna hjälper Västra Götalandsregionen genom att, inför vaccinationen skicka ut information om den till elevernas vårdnadshavare. Skolorna står även för de lokaler där Västra Götalandsregionen vaccinerar eleverna. Men det är inte skolan som bestämmer om att genomföra vaccinationerna, säger Nils Kaiser, samordnare för covid-19 i grundskoleförvaltningen.

Frivilligt att ta vaccin mot covid-19

Det är frivilligt för elever att ta vaccin och vårdnadshavare bestämmer om eleven ska ta vaccinet. Folkhälsomyndigheten har beslutat om att elever som är 12 år eller äldre ska få erbjudande om att ta vaccinet. Västra Götalandsregionen har beslutat om att elever som vill det ska kunna ta vaccin i skolan.

Mer information kommer

Just nu är det inte bestämt vilka datum vaccinationen kommer genomföras på skolorna. Vårdnadshavare får information från sitt barns skola när vaccinationen kan starta på den enskilda skolan.