SVT granskar den strukturella hemlösheten i Göteborgs Stad

Publicerad 12 februari 2020

Onsdagen den 12 februari sänder SVT:s Uppdrag Granskning ett program om strukturell hemlöshet. Innehållet i programmet bygger bland annat på intervjuer med tjänstepersoner i stadsdelsförvaltningarna och på fastighetskontoret i Göteborgs Stad om bosättningslagen och stadens rutin för nödbistånd till boende utan stöd.

    ${loading}