Nya gångbanor på Smörkärnegatan, 8 augusti - december

Publicerad 30 juni 2022

I och med nya bostadshus och förskola på Smörkärnegatan behövs nya gångbanor och en förhöjd korsning. Trafikkontoret kommer börja bygga dessa den 8 augusti och arbetet utförs dagtid 06:30 – 18:00 och pågår fram till någon gång i december.

Alla trafikslag kommer kunna ta sig fram men arbetet innebär viss trafikpåverkan. Det kan hända att ett körfält behöver stängas av under delar av arbetet. Trafiken regleras då med hjälp av trafikljus och vakter.

Arbetet medför buller.