Stadsdelsnämnden Angered växlar upp det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

Fotograf:

Publicerad 8 september 2020

På nämndens extrainsatta möte den 8 september fattade politikerna i Angereds stadsdelsnämnd beslut om att lägga 1,5 miljoner på att prioritera trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Stadsdelsförvaltningen Angered driver sedan flera år ett långsiktigt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan med andra myndigheter, förvaltningar och civilsamhället. 

De senaste veckornas konflikter mellan kriminella gäng i Göteborg har påverkat både personal och invånare i Angered. Stadsdelsnämnden Angered har därför beslutat att satsa ytterligare 1,5 miljoner kronor på trygghetsskapande åtgärder för att förstärka och intensifiera arbetet. 

- Vi kan inte vänta på åtgärder, många boende i Angered känner sig otrygga nu. En enig nämnd beslutade därför idag att satsa 1,5 miljoner på det trygghetsskapande arbetet, sa Johan Fält, ordförande i Angereds stadsdelsnämnd. 

Det trygghetsskapande arbetet kommer bland annat innebära omhändertagande och uppföljning av orosanmälningar som kommer in kopplat till den senaste tidens händelser, en förstärkning av förvaltningens avhopparverksamhet samt våldsförebyggande arbete riktat till barn och unga. Förvaltningen kommer också kunna förstärka arbetet mot otillåten påverkan. 

- Det här innebär en extra mobilisering av det långsiktiga trygghetsarbetet, för att ge det en extra skjuts, sa Rickard Vidlund, stadsdelsdirektör i Angereds stadsdelsförvaltning.  

Stängt möte för att minska risken för smittspridning

Stadsdelsnämndens möte den 8 september var stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

Ordinarie möten med stadsdelsnämnden

Stadsdelsnämndens kommande ordinarie möten hålls tisdag 22 september, tisdag 20 oktober, tisdag 24 november och måndag 14 december.

Nämndmötena hålls på Blå Stället, Angereds torg 13, klockan 15.30.

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten. 

Kontaktuppgifter

För ytterligare information kontakta:

Johan Fält, stadsdelsnämndens ordförande, 070-996 03 00

Rickard Vidlund, stadsdelsdirektör, telefon 031-365 24 42