Vklass testas på Landamäreskolan – ”Nu får även fritids glänsa”

Fotograf: Bianca Tuula

Publicerad 25 april 2022

I januari började två pilotskolor, Svartedalsskolan och Landamäreskolan, att använda Vklass. Aldijana Alagic är fritidsledare på Landamäreskolan och berättar om sina upplevelser av Vklass. Bland annat menar hon att Vklass bidragit till att stärka fritidsverksamhetens synlighet och inkludering i grundskolan.

Det är roligt att vi är en av de första skolorna som får vara med och testa något nytt. Jag tycker att plattformen är modern och anpassad efter hur vår verksamhet ser ut idag, säger Aldijana.

Det började med några förvirrade första veckor i Vklass på Landamäreskolan. Men efter några månader in i den nya plattformen är såväl medarbetare som vårdnadshavare bekväma med Vklass.

Närvaroregistreringen är populär i Vklass
Landamäreskolan har fram till idag använt den tidigare digitala lärplattformen, Hjärntorget, som saknat viktiga funktioner för fritidsverksamheten. Bland annat fanns inte möjlighet att registrera närvaro för fritidsverksamheten i Hjärntorget.

Det känns otroligt skönt att vi nu kan föra närvaro digitalt i Vklass. Tidigare fick vi sköta närvaron på papper. Vi får en helt annan överblick över närvaron nu och vi är befriade från mycket pappersadministration, säger Aldijana.

Möjligheten att kunna skriva ett meddelande och komplettera närvaroregistreringen har underlättat för såväl vårdnadshavarna som medarbetarna.

Nu kan vi visa upp fritidsverksamheten
En annan viktig och efterlängtad funktion för fritidsverksamheten är möjligheten att dokumentera aktiviteter i Vklass. På ett enkelt sätt kan medarbetarna lägga upp en bild som visar vad eleverna gjort under dagen som dessutom är kopplad till läroplanen.

Det är viktigt för oss att kunna visa hur fritidsverksamheten har utvecklats de senaste åren. Idag jobbar vi mycket mer aktivitetsbaserat och målstyrt än vad vi gjorde för 20 år sedan. Därför är det så viktigt för oss att kunna dela med oss av vad vi gör till vårdnadshavarna. Nu får även fritidsverksamheten visa upp sig och glänsa lite, säger Aldijana.

Våga lyfta svårigheter
Till höstterminen inför alla skolformer i grundskoleförvaltningen den nya digitala lärplattformen. För att införandet av plattformen ska fungera så smidigt som möjligt för bredden menar Aldijana att pilotskolorna har ett viktigt ansvar: Att våga lyfta utmaningar och svårigheter.

Så fort vi ser något som inte fungerar eller kan fungera bättre kontaktar vi supporten. Om vi vill ha en förändring behöver vi lyfta det. Jag ser fram emot höstterminen. Då ska vi som pilotskola vara ”proffs” på Vklass och förhoppningsvis är våra föreslagna förbättringsåtgärder på plats, säger Aldijana.

Om digital lärplattform
Den nya lärplattformen Vklass ska fungera som ett verktyg för kommunikation och administration av de elevnära processerna. Under vårterminen 2022 införs det nya systemet på pilotskolorna, Landamäreskolan, Svartedalsskolan, MTG och Schillerska gymnasiet. Till höstterminen 2022 inför alla kommunala grundskolor och gymnasieskolor den nya digitala lärplattformen.