Nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Publicerad 29 oktober 2020

Den 28 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden om nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola. Reglerna ska stärka elevernas rätt till en skola nära hemmet och börjar gälla 1 januari 2021.

– Vi vet att de flesta vårdnadshavare vill att deras barn ska gå i en skolenhet nära hemmet. Det såg vi tydligt i ansökningarna för höstterminen 2020. Med det nya regelverket vill vi stärka den rätten, förklarar Malin Vangstad som är tillförordnad chef på enheten för myndighetsutövning på grundskoleförvaltningen.

De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2021. Reglerna innebär att elever i årskurs 7-9 har rätt till en skolenhet inom max 6 kilometer från barnets folkbokföringsadress. Tidigare var det avståndet cirka 8 kilometer. Avstånden för övriga årskurser förändras inte. Alla avstånd är maxavstånd och gäller skolväg.  Reglerna gäller för de kommunala grundskolorna, inte grundsärskolorna.

Rätten till en av de närmsta skolorna

Dessutom innebär de nya reglerna att grundskoleförvaltningen stärker elevernas rätt till en skolenhet nära hemmet. Detta genom att eleverna får rätt till en av de fyra närmsta skolenheterna för förskoleklass upp till och med årskurs 6. För elever i årskurs 7-9 gäller någon av de fem närmsta skolenheterna.

–  I e-tjänsten där vårdnadshavare kan önska skolenhet och på goteborg.se kommer man kunna se vilka skolenheter som ingår i närområdet. Vårdnadshavare och elever kommer med andra ord kunna se vilka fyra eller fem skolenheter deras barn kan få en plats i. Om de istället önskar att barnet ska gå i en annan skolenhet som ligger längre bort behöver de aktivt ansöka om det. Alla kommer också kunna se om skolenheterna öppnar upp nya klasser eller om det handlar om enstaka lediga platser, förklarar Malin Vangstad som samtidigt förtydligar att detta innebär att förvaltningen inte på förhand kan säga vem som kommer få en plats i vilken skolenhet.

– Var eleverna får en skolplats beror på vilka skolenheter vårdnadshavare önskar, hur många andra som önskar den skolenheten, var eleverna bor och hur många platser det finns. Alla kommer inte kunna vara nöjda med platsen de får, understryker Malin Vangstad.

Från absolut till relativ närhet

En annan förändring är att grundskoleförvaltningen går från absolut närhet till relativ närhet. Det betyder att det inte längre är den elev som bor närmast skolenheten som prioriteras om det är fler som söker än vad det finns platser. Istället är det den elev som får längst skolväg till en annan skola och som därmed förlorar mest på att inte få en plats. 

– Med relativ närhet är målet att alla elever får ungefär lika långt till skolan, säger Malin Vangstad, tillförordnad chef på enheten för myndighetsutövning.


Josefin bor närmare skola A än Adam. Men eftersom skillnaden i skolväg mellan skola A och skola B är större för Adam är det ändå Adam som får platsen i skola A. Hade vi däremot haft absolut närhet hade Josefin fått platsen. 


Sven och Sonia bor lika nära skola A. Men eftersom skillnaden i skolväg mellan skola A och den alternativa skolan är större för Sonia, är det Sonia som får platsen i skola A.

Vårdnadshavare kan önska skolenhet 15 januari-15 februari

De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2021. Vårdnadshavare kan önska skolenhet för läsåret 2021/2022 mellan 15 januari och 15 februari. Mer information om det kommer senare i höst.

Fakta: Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola

De nya reglerna för skolplacering i förskoleklass och grundskola innebär dessutom att:

  • Syskonförturen bara gäller om eleven har äldre syskon på skolenheten i årskurs F-6.
  • Nyanlända tas bort som urvalskriterium för skolenheter med låg andel nyanlända.
  • Relativ närhet går före absolut närhet.

Många skolenheter i Göteborgs Stad kommer att förändras till läsåret 2021/2022. Det innebär bland annat att det är färre elever som kommer att omfattas av nya skolplaceringar för nästa läsår.

Du kan läsa mer om de nya reglerna för skolplacering i tjänsteutlåtandet Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola.  

Skolplaceringarna utgår från beslutet om nya skolenheter från läsår 2021/2022. Du kan läsa mer om hur skolenheterna förändras på sidan Ny skolenhetsorganisation

För mer information

Om du vill veta mer kan du kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller grundskola@grundskola.goteborg.se.