Så ska socialnämnden Centrum organisera avhopparverksamheten

Publicerad 18 maj 2021

Avhoppartelefon och nya tjänster med huvudansvar för uppdraget ingår i hur avhopparverksamheten ska organiseras under socialnämnden Centrum.

Avhopparverksamheten är en viktig del i stadens arbete med att bekämpa organiserad brottslighet och öka tryggheten för medborgare i staden.

I Göteborgs Stad är det socialnämnden Centrum som har fått i uppdrag att handlägga ärenden och fatta beslut inom avhopparverksamheten. Syftet med att samla verksamheten i en förvaltning är att öka likvärdighet och kvalitet i handläggning och insatser, och att kunna agera mer skyndsamt, samordnat och kostnadseffektivt.

Förvaltningen har nu presenterat ett förslag för nämnden på hur avhopparverksamhet ska organiseras, bland annat detta:

  • Två nya tjänster med huvudansvar för uppdraget, samt en arbetsgrupp som ingår i övergripande nätverk med nyckelpersoner som arbetar med avhopparfrågor.
  • Särskild avhopparverksamhet (SAV) blir ett deluppdrag i samverkan mellan socialtjänst och polis.
  • Bemannad avhoppartelefon.
  • Avdelningschef för Stadenövergripande uppdrag barn, familj och trygghet sammankallar en styrgrupp som har övergripande ansvaret att bygga upp och genomföra det särskilda avhopparuppdraget.
  • Tillsammans med Stadsledningskontoret ska det tas fram förslag på revidering av riktlinjer utifrån det nya uppdraget och sättet att organisera det på.
  • En plan för långsiktig finansiering ska tas fram i samarbete mellan de fyra socialförvaltningarna.