Från och med 1 juli gäller nya regler när du söker till förskola i Göteborgs Stad

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 3 juli 2018

Förskoleförvaltningen ansvarar för att erbjuda plats i förskola eller familjedaghem inom kommunen. Det innebär bland annat att stadsdelarnas geografiska områden inte har någon betydelse vid erbjudan om plats i förskolan och att vi i första hand ska erbjuda plats vid något av vårdnadshavarnas fem önskade alternativ. Läs mer här vad de nya reglerna innebär.

Har du sökt plats innan 1 juli tillämpas de gamla reglerna. Du hittar de gamla reglerna längst ned på sidan.

Om dina önskemål inte kan tillgodoses erbjuds plats så nära hemmet som möjligt

I första hand ska förskoleförvaltningen erbjuda dig som vårdnadshavare plats vid någon av de fem alternativen som du önskat. Om det inte är möjligt erbjuds ett annat alternativ, inom hela kommunen. Ditt barn ska dock erbjudas plats vid en förskola så nära barnets hem som möjligt.

När du fått erbjudande om plats avslutas ansökan

När du har fått ett erbjudande utifrån ett av dina fem önskemål så upphör ansökan att gälla. Det gäller oavsett om ditt barn erbjudits plats i kommunal eller fristående förskola. Om du vill byta förskola ska du göra en ny ansökan. Om du däremot erbjuds plats utöver dina anmälda önskemål kan barnet stå kvar i kö till samtliga angivna alternativ med bibehållet ansökningsdatum. Det gäller oavsett om du tackar ja eller nej till den erbjudna platsen.

Varför nya regler?

Från och med 1 juli samlas ansvaret för Göteborgs förskolor i den nya förskoleförvaltningen. Tidigare har stadsdelarna ansvarat för förskolorna i staden. Det innebär att det är förskoleförvaltningens ansvar att erbjuda plats i förskola eller familjedaghem inom kommunen.

De nya reglerna för kommunal förskola och pedagogisk omsorg antogs av den tillfälliga förskolenämnden i maj och börjar gälla från och med 1 juli 2018.

Om du har sökt plats innan 1 juli

För dig som har sökt plats innan den 1 juli tillämpas de gamla reglerna. De gamla reglerna säger att: ”Om familjen inte har fått erbjudande om sitt förstahandsval så har man rätt att stå kvar till förstahandsvalet med bibehållet ansökningsdatum. Detta gäller oavsett om barnet erbjudits plats i kommunal eller fristående förskola.”

Det blir enklare för dig att nå oss

På vårt nya nummer 031-365 09 60 svarar vi på dina frågor om förskola. Där kan du få information om förskoleplats. Du kan också få hjälp med att lämna synpunkter eller fylla i ansökningar, blanketter och e-tjänster. Du kan även kontakta oss på e-post: forskoleservice@forskola.goteborg.se