Ledningsarbeten på Första Långgatan, 29 oktober – december 2021

Fotograf:

Publicerad 27 oktober 2021

På fredagen den 29 oktober börjar vi ett ledningsarbete på Första Långgatans norra sida, utmed fasaden, mellan Järnvågsgatan och Nordhemsgatan. Ledningsarbetet beräknas pågå i olika etapper fram till slutet av året.

Arbetet kommer att starta i korsningen Första Långgatan/Järnvågsgatan och sedan arbetar vi oss fram mot Nordhemsgatan. Gång- och cykelbanan, liksom parkeringsplatser utmed gatan tas successivt i anspråk och återställs allteftersom arbetet går framåt. Där gång- och cykelbanan påverkas gör vi plats för gående och cyklister i körbanan. Tillgängligheten till verksamheterna säkerställs genom tillfälliga bryggor till entréerna.

Under arbetet behöver gående, cyklister och bilar samsas på en mindre yta på denna sträcka, så vänligen ta hänsyn till varandra. I perioder kan biltrafiken behöva ledas om via gatorna intill. Orangea skyltar visar då bästa vägen fram.