Till innehåll

Tillfällig gångpassage på Gullbergs Strandgata 18–29 mars 2019

Publicerad 14 mars 2019

Mellan 18 och 29 mars kommer projekt Hisingsbron att utföra arbeten i direkt anslutning till gång- och cykelbanan på Gullbergs Strandgata. Arbetet innebär en del tunga lyft och svetsning, vilket betyder att man behöver skydda gångtrafikanter genom att leda dem genom en containerpassage.

Ett körfält avstängt 18–29 mars

Den dubbelriktade cykeltrafiken på platsen kommer att ledas utanför containerpassagen, därför kommer en kortare sträcka av bilkörfältet längst norrut att stängas. Biltrafiken kan köra växelvis i det södra körfältet. Se karta nedan för vilket område det gäller och följ skyltning på plats.

${loading}