Del av körfält på Götaälvbron stängs, 5 december

Fotograf:

Publicerad 29 november 2019

I december startar projekt Hisingsbron ett pålningsarbete för två brostöd under Götaälvbrons gång- och cykelbanor. För att kunna utföra arbetet behöver en bit av gång- och cykelbanan rivas.

Det förberedande arbetet startar den 5 december och då stängs en del av ett bilkörfält i vardera riktningen för att gång- och cykeltrafiken ska komma fram. På dessa sträckor kommer det andra bilkörfältet att vara öppet. Se karta nedan för vilka sträckor som berörs.

${loading}