Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Trafikkontorets stödåtgärder: Mobil streetfood

Publicerad 8 juni 2020

Förutsättningarna att bedriva mobil streetfood-verksamhet har förändrats på grund utbrottet av covid-19. Platser som tidigare var attraktiva att bedriva verksamhet från är inte längre lönsamma, bland annat på grund av att inga evenemang äger rum under större delen av år 2020.

Trafikkontoret har därför valt att bemöta de förändrade förutsättningarna på olika sätt, bland annat genom platsskapande åtgärder. Trafikkontoret har tagit fram nya platser för de mobila streetfood-aktörerna att bedriva verksamhet från. Samtidigt blir det möjligt för stadens invånare att handla mat och cafévaror på fler platser utomhus. Lista på nya platser går att se nedan. Ambitionen är att platserna kan användas året ut om intresse finns.

Trafikkontoret har även valt att efter förfrågan släppa in fler aktörer i det mobila streetfood-programmet. Det har varit en välkommen åtgärd från hårt drabbade streetfood-aktörer liksom kockar som blivit friställda samt restauranger och caféer som behövt ställa om sina ordinarie verksamheter.

Ett tillfälligt program har skapats för fordonsdragna pop up-vagnar som inte annars har några standardplatser i staden. Pop up-vagnarna har blivit tilldelade en del uppställningsplatser som gäller året ut.

På Kungstorget och på Gustaf Adolfs torg kommer trafikkontoret att placera ut sittmöbler i anslutning till de streetfood-platser som finns där. Detta för att bidra positivt till streetfood-aktörernas kundunderlag och ge kunderna en trevlig sittplats att äta sina inköpta varor på. 

Göteborgs Stad har även tillfälligt sänkt avgiften för upplåtelse av offentlig plats för försäljningsändamål till 0 (noll) kr från maj månad till och med oktober månad ut. En stödåtgärd som underlättar för många verksamheter, inklusive streetfood-aktörerna.

Mobil streetfood:

 • Foodtruck: Fordon med egen motor med en maxvikt på 3,5 ton.
 • Cykelvagn: mindre vagn som framförs som cykel
 • Mopedvagn: mindre vagn som framförs som moped
 • Pop up-vagn: fordonsdragen vagn utan egen motor

Nya (tillfälliga) platser för foodtrucks samt cykel- och mopedvagnar 2020:

 1. Margretebergsgatan, vid parkeringen. 1 plats för foodtruck.
 2. Stigbergstorget. 1 plats för foodtruck samt för cykel- och mopedvagnar.
 3. Milleniumplatsen. 2 platser för foodtruck samt för cykel- och mopedvagnar.
 4. Järntorget. 1 plats för foodtruck samt för cykel- och mopedvagnar.
 5. Färjenäsparken. 2 platser för foodtruck samt för cykel- och mopedvagnar.
 6. Ramberget. 2 platser för foodtruck samt för cykel- och mopedvagnar.
 7. Sannegårdskajen väst. 2 platser enbart för cykel/mopedvagnar.
 8. Sannegårdskajen nord. 2 platser enbart för cykel/mopedvagnar.
 9. Röda sten, 2 platser för FT
 10. Hovåsbadet, 1 plats för FT
 11. Lillebybadet, 1 plats för FT
 12. Redbergsvägen/Borgaregatan 1 plats endast cykel- och mopedvagnar
 13. Miraallén, 1 plats för FT
 14. Ceresplatsen, 1 plats för FT
 15. Brotorget – endast cykel- och mopedvagnar

Nya (tillfälliga) platser för pop up-vagnar 2020

 1. Esperantoplatsen. 1 plats, en av de yttersta platserna.
 2. Gustaf Adolfs torg. 1 plats, en av de yttersta platserna närmast Stadshuset/Börsen.
 3. Kungstorget, 2 platser, plats 1 och 10.
 4. Götaplatsen. 1 plats.
 5. Olof Palmes plats. 1 plats.
 6. Masthuggstorget. 1 plats.
 7. Stigbergstorget. 1 plats.
 8. Kvilletorget. 1 plats.
 9. Läppstiftet nordost. 1 plats, en av de yttersta platserna.
 10. Färjenäsparken. 1 plats.
${loading}