Römosseskolorna stänger-alla elever får en ny skolplats

Publicerad 27 oktober 2022

Kammarrätten fastslår Skolinspektionens beslut att stänga Römosseskolan Agnesberg, Römosseskolan Gårdsten och Lilla Römosseskolan. Eleverna kommer gå kvar i skolorna fram till höstterminens slut.

Römosseskolorna har idag cirka 260 elever. Alla elever som är folkbokförda i Göteborgs kommun får plats på en kommunal skola nära sitt hem. Grundskoleförvaltningen kommer att ta emot eleverna och se till att de känner sig välkomna på sin nya skola.

Det är så klart en utmaning när en skola blir av med sitt tillstånd. Men grundskoleförvaltningens ansvar är att se till att alla elever har en plats i kommunal skolan, säger Pernilla Palm enhetschef placeringsenheten.

    Information till vårdnadshavare och elever
    Grundskoleförvaltningen kommer att skicka ut information med post till dig som vårdnadshavare. I den informationen får du som vårdnadshavare veta hur du ska önska ny skola för ditt barn. Informationen finns översatt på engelska, arabiska, somaliska och bosniska/serbiska/kroatiska.