Angeredsmodellen ger resultat: 60% färre ungdomar är långtidsberoende av försörjningsstöd

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 5 februari 2018

På knappt tre år har antalet ungdomar i Angered som har haft försörjningsstöd mer än 10 månader minskat med 60%. Motsvarande antal barnfamiljer har minskat med 42%.

- Det är ett fantastiskt resultat som gynnar många i stadsdelen, inte minst dem som är allra viktigast: barnen, säger områdeschef Christina Karlsson.

Barn som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd riskerar att få sämre studieresultat och löper också större risk att som vuxna själva fastna i ett beroende av försörjningsstöd.

- Genom att ge föräldrarna möjlighet att försörja sig själva skapar vi större trygghet i familjen och bättre framtidsutsikter för barnen, samtidigt som livsvillkoren för barn i Göteborg utjämnas, fortsätter Christina.

Barnfamiljer och ungdomar har varit särskilt prioriterade i satsningen på att minska antalet personer med försörjningsstöd. Satsningen bygger på ett helt nytt arbetssätt, ”Jobb först”. Här ligger fokus på att hjälpa personer som är beroende av försörjningsstöd till studier eller arbete. Och för många, särskilt ungdomar, är det där första jobbet så viktigt.

- Vår utgångspunkt är att alla som kan jobba också vill jobba, bara de får rätt sorts stöd. Alla deltagare får en jobbcoach som hjälper till med kartläggning av tidigare erfarenheter, personlig vägledning och motivationsarbete, hjälp med ansökningshandlingar och intervjuträning. Det är också viktigt att hitta vad varje individ är intresserad av att arbeta med och att förmedla hopp: det går att få jobb!

Möjligheten till arbete gör staden mer jämlik

Forskning visar att sysselsättning och arbete är av stor betydelse för människors livsvillkor. Individens ekonomi, sociala status, personliga utveckling, sociala relationer och självförtroende stärks. Det ger även struktur åt livet och skapar en känsla av att vara behövd.

Arbetslivet är viktig för den sociala sammanhållningen och bidrar till känslan av delaktighet och inkludering. Allt detta påverkar barnen och deras förutsättningar att växa upp som trygga individer. Att människor har arbete påverkar dessutom hela samhället - forskning visar tydligt att jämlika samhällen fungerar bättre än ojämlika.

Spridningslabbet - arbetssätt från Angered sprids i projekt

Nu ingår Angeredsmodellen ”Jobb först” i Spridningslabbet – ett projekt där syftet är att utveckla sätt att sprida innovationer mellan olika kommuner, myndigheter eller enheter inom den offentliga sektorn. De som deltar i projektet för att lära av Angered är stadsdelarna Västra Hisingen och Majorna/Linné samt socialtjänsten i Laholms kommun. Även Sveriges kommuner och landsting deltar i projektet som finansieras av Vinnova.