Visselblåsningar inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen – vi måste värna allmänhetens förtroende

Fotograf: Sören Håkanlind

Publicerad 22 september 2022

På en enhet inom avdelning service har det förekommit ekonomiska oegentligheter, vårdslös hantering av skattepengar och brister i arbetsmiljö och ledarskap. Det visar utredningar som gjorts efter att tips om oegentligheter kommit in genom stadens visselblåsarfunktion. Det här är en förtroendefråga, menar Babbs Edberg som är förvaltningsdirektör.

Chefer som arbetar inom offentlig sektor har ett stort och viktigt ansvar att värna förtroendet från allmänheten på allra bästa sätt.

Det här är en förtroendefråga. I det här fallet handlar det inte om enstaka fel eller misstag, utan om att använda sin position för att ge fördelar till sig själv och till de i sin närhet. Det är inte bara oacceptabelt – det är olagligt, säger Babbs Edberg, förvaltningsdirektör.

För att hantera situationen på den specifika enheten görs nu flera åtgärder, bland annat:

  • Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön efter rekommendationer från företagshälsovården
  • Enhetschefen och samordnaren har blivit varslade om avsked på grund av ekonomiska oegentligheter
  • Ny enhetschef kommer att rekryteras

I utredningarna framkommer uppgifter om privata köp med verksamhetens pengar, vårdslös hantering av skattepengar och en arbetsmiljö präglad av rädsla och tystnadskultur.

Alla vi som arbetar i Göteborgs Stad måste självklart följa rutiner, regler och lagar som gäller. Vi som är chefer har dessutom ett ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö där olika synpunkter kan lyftas, säger Babbs Edberg.

Bakgrund

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har fått in flera tips som gäller ekonomiska oegentligheter, vårdslös hantering av skattemedel och bristande ledarskap och arbetsmiljö. Tipsen har kommit in genom Göteborgs Stads visselblåsarfunktion och innehållet har kunnat bekräftats helt eller delvis genom utredningar som gjorts. Göteborgs Stad har även upprättat en polisanmälan om brottsmisstankarna.

Här kan du läsa mer:
Ekonomiska oegentligheter på en enhet inom avdelning service.