Förlängning av hållplatser längs linje 11, augusti 2022 – oktober 2022

Publicerad 19 augusti 2022

Flera spårvagnshållplatser behöver förlängas för att spårvagnsnätet i framtiden ska kunna trafikeras med upp till 45 meter långa spårvagnar. De hållplatser som kommer förlängas nu är Långedrag, Hinsholmen, Hagen, Nya Varvsallén och Fjällgatan (se rosa punkter i bild).

Arbetet utförs under augusti till och med oktober under vardagar klockan 07:00 – 16:00. I samband med förlängningarna av hållplatserna behöver också vissa andra justeringar utföras såsom flytt av gångpassager och cykelställ. Gång- och cykeltrafikanter kan då behöva ledas om under en kort period.