Spårarbete nattetid på Artillerigatan, 15 augusti – 19 augusti

Publicerad 14 juli 2022

Arbete måste utföras vid korsningen mellan Artillerigatan och Ryttmästaregatan för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras nattetid klockan 22.00 – 06.00.

Arbetet kan vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Spårvagnstrafiken kommer inte att påverkas. Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se.