Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Så påverkas hämtningen och insamlingen av avfall av covid-19

Fotograf: Carina Gran

Publicerad 24 mars 2020

Kretslopp och vatten samverkar med staden och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vår prioritet är att kärnverksamheten ska fungera som vanligt trots omständigheterna. Här kan du läsa om aktuella ändringar i sophämtningen och insamlingen av avfall med anledning av coronaviruset.

Uppdaterad: 26 juni 2020 kl. 10.27

Antalet besökare på återvinningscentralerna begränsas

Det är många som besöker våra återvinningscentraler just nu. För att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd till varandra begränsas antalet besökare från och med 1 maj. Det innebär att man kan behöva stå i kö för att komma in. Personalen på återvinningscentralerna kommer att se till att det inte är för många inne på ÅVC:n samtidigt.

Tips för att undvika köer

  • Välj gärna en annan ÅVC än Högsbo om du vill slippa stå i kö, där är det många besökare både på vardagar och helger.
  • På de andra återvinningscentralerna rekommenderar vi att åka på morgonen då det oftast är färre besökare då. Om du har möjlighet är det också bättre att åka på vardagar än på helger då det oftast är färre besökare på vardagar.

Tänk på att hålla avstånd till andra besökare och personal under ditt besök, och stanna hemma om du är sjuk.

Öppettider på återvinningscentraler och Återbruket

Göteborgs återvinningscentraler och Återbruket har samma öppettider som vanligt. Returhuset i Kretsloppsparken Alelyckan har öppet tisdag till fredag klockan 10-15. Här hittar du alla återvinningscentralers öppettider.

Ingen påverkan på sophämtningen

I dagsläget är det ingen påverkan på hämtningen av rest- och matavfall. Du som vill göra ändringar i ditt abonnemang kan göra det som vanligt. Om det skulle bli förseningar eller andra störningar i sophämtningen kan du läsa om det här: Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning.

Lättnader för hotell, restauranger och kaféer

Covid-19 har inneburit mindre aktivitet än vanligt för hotell, restauranger, kaféer och liknande verksamheter. Kretslopp och vatten erbjuder därför möjligheten att få soporna hämtade mer sällan eller att pausa sophämtningen helt under en period. Det är också möjligt att pausa tömningen av fettavskiljare. Kontakta Kretslopp och vattens kundservice på 031-368 27 00 eller kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se för att få hjälp med detta.

Farligt avfall-bilen kör som vanligt

Farligt avfall-bilen påverkas inte av coronautbrottet i dagsläget. Farligt avfall-bilens schema

Björkåfrihets insamlingsbil som i vanliga fall följer farligt avfall-bilen kommer inte att göra detta tills vidare på grund av omprioriteringar.

Återvinningspråmen skjuts fram till hösten

Under hösten 2019 genomfördes ett lyckat första test av återvinningspråmen, en flytande återvinningscentral, på Göta älv. Planen var att den andra delen av testet skulle genomföras under våren 2020, men på grund av coronaviruset skjuts testet fram till hösten. Läs mer om varför testet med Återvinningspråmen skjuts fram i Vårt Göteborg.

Läs mer

Vårt Göteborg har skrivit en artikel om hur Kretslopp och vatten arbetar för att säkra dricksvatten, avloppsavledning och sophämtning under coronautbrottet. Så säkras dricksvatten, avloppshantering och sophämtning

    ${loading}