Att vända en skola

Fotograf: Asbjörn Hanssen

Publicerad 8 oktober 2020

Måndag morgon i Angered Centrum. En hel hög med barn skrattar under basketkorgen, men börjar dra sig in till lektionerna då rastvakten säger ifrån. Gårdstensskolan har flyttat – till Angered Centrum, en dryg kilometer från den gamla skolan.

—  Vi har nästan 500 elever nu berättar Sargon El Khouri, Gårdstensskolans rektor.

Och det kommer nya varje dag. Elever från områdena omkring, Lövgärdet, Angereds Centrum och Rannebergen väljer Gårdstensskolan. Men det kommer också nyinflyttade elever, nyanlända och elever som är i familjehem i området.

—  Det har gått för kort tid för att se om resultaten blivit bättre. Det är det långa perspektivet som är viktigast för mig. Niondeklassarnas resultat pendlar, men det är fler i dag som uppnår gymnasiebehörighet än för fyra år sedan. Sjätteklasserna utvecklas positivt. Om den positiva trenden fortsätter kan vi ha 60 procent behöriga till gymnasiet när de är klara med nionde klass.

Sargon El Khouri ser många fördelar med de nya skollokalerna. Han berättar om den kombinerade teven och whiteboardtavlan i klassrummen. Med den kan en presentation eller film kan pausas för att läraren kan skriva eller förklara med pilar direkt på tavlan. Sedan kan eleverna genom en QR-kod* hämta upp lektionen i sina telefoner eller datorer för att gå genom den senare.

Lärarna kan möblera klassrummen så att det passar deras undervisning. Det och att alla klassrum har grupprum bredvid är en stor fördel.

Men det finns nackdelar med lokaler som inte är byggda för att vara en skola. Akustiken är inte tillräckligt bra, ljudisoleringen mellan klassrummen kunde varit bättre.

—  Flytten från Gårdsten till Angered Centrum har flera fördelar. Nu måste eleverna ”lämna sin bubbla” och gå till skolan. Det är en psykologisk effekt som känns positiv. Dessutom är det lättare att rekrytera personal när vi är i Angered Centrum, säger Sargon El Khouri

Vill du höra mer om Gårdstensskolan och Sargon El Khouri. Lyssna på podden ”Skolverkstan”