Arbeten längs Ebbe Lieberathsgatan och Mölndalsvägen, 23 augusti – 15 december

Fotograf:

Publicerad 25 augusti 2021

I samband med bostadsbyggandet som pågår i området utför trafikkontoret i samarbete med Veako ombyggnad av gång- och cykelväg samt p-fickor i området.

Arbeten startar i norra delen av Ebbe Lieberathsgatan enligt den röda markeringen i ritningen nedan under vecka 34 med grundförstärkning samt ytskiktsarbeten i form av kantsten, p-fickor och övrig stensättning. Detta medför att den östra gångbanan kommer vara avstängd för gående. Arbeten i denna etapp kommer pågå till vecka 39.